ماموستا امامی در جریان بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی دفتر مهاباد افزود: انتشار اخبار ایرنا به زبان های محلی از جمله کردی بر نفوذ این رسانه در منطقه خواهد افزود.

وی با اشاره به اهمیت خبر و اطلاع رسانی در قرآن کریم تصریح کرد: در دین اسلام، اخبار و اطلاع رسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و یکی از سوره های قرآن سوره «نبأ» به نام خبر و به اهمیت آن پرداخته است.

ماموستا امامی تصریح کرد: خبرنگاران به عنوان چشم بینای جامعه باید واقعیت های جامعه را با چشم بصیرت ببیند و آن را صادقانه برای مردم بیان کرده و در وظیفه خود اخلاق حرفه ای را رعایت کنند.

امام جمعه مهاباد در این دیدار از بخش های مختلف خبرگزاری ایرنا دفتر مهاباد بازدید کرد و از نزدیک با مراحل تهیه و تدوین خبر در این خبرگزاری آشنا شد.

«منوچهر صمدی» رییس دفتر ایرنا در مهاباد در این دیدار، ابعاد مختلف اطلاع رسانی خبرگزاری رسمی کشور را تشریح کرد.

دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی اواخر دهه ۶۰ شمسی در مهاباد تاسیس شد و هم اکنون شهرستان های مهاباد، میاندوآب، شاهین دژ، بوکان، سردشت، اشنویه و تکاب را زیر پوشش خبری خود دارد.

*رع* ۱۵۵۱