خانم کارگر که در مقطع دکتری رشته علوم ارتباطات اجتماعی تحصیل می کند، با این انتصاب، جایگزین خانم «زهره محتشمی پور» شد که نزدیک به چهار سال مسئولیت سردبیری گروه اخبار علمی و آموزشی ایرنا را بر عهده داشت.

به گزارش روابط عمومی ایرنا، در متن حکم دکتر هاشمی خطاب به خانم کارگر آمده است:

«نظر به تجارب و دانش حرفه‌ای شما در حوزه اخبار علمی و آموزشی و به پیشنهاد معاون محترم خبر، به عنوان «سردبیر گروه اخبار علمی و آموزشی» خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) منصوب می‌شوید.
حرکت در مسیر تحقق برنامه راهبردی ایرنا، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در حوزه‌های علم و فناوری، تمرکز بر گسترش اکوسیستم فناورانه در کشور، توجه ویژه به مسایل و رویدادهای حوزه آموزش و پرورش و همچنین ارائه تحلیل‌های مبتنی بر راه حل در حوزه محیط زیست از جمله انتظارات اینجانب از آن گروه است.
امیدوارم در دوره مسؤولیت سرکارعالی شاهد تحول و اثربخشی بیش از پیش گروه علمی و آموزشی باشیم.
لازم می‌دانم از زحمات سرکارخانم محتشمی پور در دوره سردبیری گروه تشکر و قدردانی نمایم

خانم کارگر از خبرنگاران باتجربه ایرنا است که از حدود ۱۱ سال پیش در حوزه های تخصصی فرهنگی و علمی فعالیت خبری می کند.

او سالها خبرنگار حوزه های فرهنگی، آموزشی و علمی بوده و از حدود دو سال پیش تاکنون معاون گروه اخبار فرهنگی و هنری ایرنا بود.

*رع* ۱۵۵۱