به گزارش ایرنا؛ در آیین پایانی این جشنواره که پنجشنبه شب در سالن اجتماعات بانک ملی بجنورد برگزار شد، بتول صارمی و ربابه صانعی عناوین نخست و دوم بخش ویژه و کبری علی آبادی عنوان دوم بخش گزارش را به خود اختصاص دادند.

همچنین مرضیه طاهری و بتول صارمی در بخش خبر و وحید خادمی در بخش عکس این جشنواره شایسته تقدیر شناخته شدند.

دبیر پنجمین جشنواره مطبوعات خراسان شمالی گفت: ۳۵۰ اثر در ۹ بخش به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد ۲۵۹ اثر به مرحله داوری رسیده بود که پس از داوری، ۲۴ اثر در هشت بخش برگزیده و به عنوان آثار برتر معرفی شد.

*رع*