آدرس: تهران ، خیابان ولی عصر(عج) ، مقابل دو راهی سید جمال الدین اسد آبادی ، خیابان مجلسی ، شماره ۱۹۴۳٫

تلفن روابط عمومی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی :  ۸۲۹۲۵۱۵۰ – تلفن گویا : ۸۲۹۲۱

نمابر : ۸۸۸۰۰۱۷۱

صندوق پستی : ۴۵۶۶-۱۵۸۷۵

نشانی الکترونیکی :    prirna@irna.ir

۱ + ۸ =