آبادان
 • رییس دفتر : عدنان جواهری
 • کد تلفن : ۰۶۱
 • تلفنهای دفتر : ۵۳۳۲۸۴۴۰ / ۵۳۳۴۴۷۰۰
 • دورنگار : ۵۳۳۲۷۷۹۸
 • کدپستی : ۶۸۵۴۸۸۳۶۳۱
 • آدرس : خیابان اروسیه، جنب منطقه انتظامی
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
آستارا
 • رییس دفتر : عیسی پاشاپور
 • کد تلفن : ۰۱۳
 • تلفنهای دفتر : ۴۴۸۳۰۲۵۰
 • دورنگار : ۴۴۸۳۴۶۹۶
 • کدپستی : ۴۳۹۱۶۶۴۳۵۹
 • آدرس : آستارا- بلوارامام خمینی – فلکه گاز-جنب مجتمع توانبخشی بهزیستی
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
اراک
 • رییس دفتر : حسین مهدی زاده
 • کد تلفن : ۰۸۶
 • تلفنهای دفتر : ۳۳۶۶۳۳۳۰ / ۳۳۶۶۴۹۲۵
 • دورنگار : ۳۳۶۶۲۲۲۰
 • کدپستی : ۴۵۳۳۵-۳۸۱۸۱
 • آدرس : بلوار قدس، میدان قدس، جنب سازمان تبلیغات اسلامی
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
اردبیل
 • رییس دفتر : سیفعلی موسی زاده

 • کد تلفن : ۰۴۵

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۷۱۷۰۶۱ / ۳۳۷۱۷۰۶۲

 • دورنگار : ۳۳۷۱۷۰۶۰

 • کدپستی : ۵۶۱۹۶۷۳۳۵۳

 • آدرس : میدان بسیج، جنب فرمانداری شهرستان اردبیل

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

ارومیه
 
 • رییس دفتر :حسینعلی راشکی

 • کد تلفن : ۰۴۴

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۸۲۶۶۶۷ / ۳۳۸۲۶۶۶۸

 • دورنگار : ۳۳۸۲۶۶۶۶

 • کدپستی : ۵۷۱۶۸۸۶۶۳۶

 • آدرس : میدان فرهنگ اول بلوار شهید رجایی

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

اصفهان
 • رییس دفتر : جانعلی فتحی
 • کد تلفن : ۰۳۱
 • تلفنهای دفتر : ۳۲۶۵۸۳۵۴ / ۳۲۶۵۸۳۵۳
 • دورنگار : ۳۲۶۵۸۳۵۵
 • کدپستی :۸۱۵۸۷۱۳۱۹۶
 • آدرس : خیابان بزرگمهر، خیابان ۲۲ بهمن مجتمع اداری جنب هواشناسی
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
اهواز
 • رییس دفتر : محسن بهاروند
 • کد تلفن : ۰۶۱
 • تلفنهای دفتر : ۳۳۹۱۷۷۳۰ / ۳۳۹۱۸۶۰۰
 • دورنگار : ۳۳۹۱۷۷۳۳
 • کدپستی : ۶۱۵۵۹-۸۳۳۷۱
 • آدرس : کیانپارس خیابان سیزدهم شرقی بالاتر از بنیاد مسکن
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
ایلام
 • رییس دفتر : خانم معصومه امیدی
 • کد تلفن : ۰۸۴
 • تلفنهای دفتر : ۳۳۳۳۲۲۶۶ / ۳۳۳۳۲۲۶۷
 • دورنگار : ۳۳۳۳۲۰۶۲
 • کدپستی : ۶۹۳۱۹۹۵۴۹۳
 • آدرس : بلوار شهید مدرس جنب پزشکی قانونی
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
بجنورد
 • رییس : علی اصغر ایزدی

 • کد تلفن : ۰۵۸

 • تلفنهای دفتر : ۳۲۲۲۶۶۶۶ / ۳۲۲۳۱۷۷۶

 • دورنگار : ۳۲۲۳۱۷۷۶

 • کدپستی : ۹۴۱۳۹۹۳۹۸۴

 • آدرس : خیابان فردوسی – کوچه فارابی – پلاک ۳

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

بروجرد
 • رییس دفتر : مقداد بهاروند احمدی
 • کد تلفن : ۰۶۶
 • تلفنهای دفتر : ۴۲۵۳۸۲۶ / ۴۲۵۳۰۷۱۲
 • دورنگار : ۴۲۵۳۹۰۲۰
 • کدپستی : ۶۹۱۵۶۹۹۹۸۹
 • آدرس : خیابان مدرس تقاطع شهید رجایی
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
بندرعباس
 • رییس دفتر : خلیل تنیده
 • کد تلفن : ۰۷۶
 • تلفنهای دفتر : ۳۳۳۴۰۰۵۴ / ۳۳۳۵۴۰۰۶
 • دورنگار : ۳۳۳۵۴۰۰۵
 • کدپستی :۷۹۱۴۹- ۴۳۱۱۹
 • بلوار ناصر – بین خیابان وحدت و ابن سینا
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
بوشهر
 • رییس دفتر : اکبر اقبال مجرد
 • کد تلفن : ۰۷۷
 • تلفنهای دفتر : ۳۳۵۵۵۶۰۰/ ۳۳۵۵۸۴۸۵
 • دورنگار : ۳۳۵۵۵۶۰۱
 • کدپستی :۷۵۱۴۸۴۷۵۳۵
 • خیابان بهشت صادق جنب اداره زندانها
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
بیرجند
 • رییس دفتر : رسول محمد حسنی
 • کد تلفن : ۰۵۶
 • تلفنهای دفتر : ۳۲۴۳۷۹۰۰/ ۳۲۴۳۰۶۶۰
 • دورنگار : ۳۲۴۳۰۶۶۰
 • کدپستی :۹۷۱۸۶۳۶۵۹۳
 • خیابان پاسداران – میدان جانبازان – جنب سازمان انتقال خون
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
تبریز
 • رییس دفتر : محمد عزیزی راد

 • کد تلفن : ۰۴۱

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۳۰۸۸۸۸ / ۳۳۳۰۶۶۶۶

 • دورنگار : ۳۳۳۱۶۱۱۴

 • کدپستی :۵۱۶۶۶۱۸۵۵۵

 • اول زعفرانیه – بالاتر از مخابرات

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

تربت حیدریه
 • رییس دفتر : فرزین مدرسی
 • کد تلفن : ۰۵۱
 • تلفنهای دفتر : ۵۲۲۸۲۹۰۰
 • دورنگار : ۵۲۲۸۲۵۴۰
 • کدپستی :۹۵۱۸۶۴۸۳۳۷
 • خیابان فردوسی – نبش فردوسی ۲۵ مقال مخابرات مجتمع معصومی
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
تهران
 • رییس دفتر : علیرضا فولادی

 • کد تلفن : ۰۲۱

 • تلفنهای دفتر : ۸۸۹۱۰۰۱۵ / ۸۲۹۲۳۴۵۶

 • دورنگار : ۸۸۹۰۴۲۳۳

 • کدپستی :۱۵۹۵۶۳۳۳۱۹

 • خیابان ولی عصر(عج) نبش کوچه مجلسی

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

جیرفت
 • رییس دفتر : کمیل بهشتیان
 • کد تلفن : ۰۳۴
 • تلفنهای دفتر : ۴۳۳۱۰۰۷۱
 • دورنگار : ۴۳۳۱۰۰۷۱
 • کدپستی :۷۸۶۱۶۵۸۲۲۵
 • چهارراه ترمینال جماران ۲۵
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
چابهار
 • رییس دفتر : رستم کریمی نژاد
 • کد تلفن : ۰۵۴
 • تلفنهای دفتر : ۳۵۳۱۵۳۰۴
 • دورنگار : ۳۵۳۱۵۳۰۴
 • کدپستی :۹۹۷۱۷۶۳۴۴۴
 • منطقه آزاد، تراس بهشت، دانشگاه علمی و کاربردی منطقه آزاد
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
خرم آباد
 • رییس دفتر : محمد علیدوستی

 • کد تلفن : ۰۶۶

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۲۲۰۸۰۷ / ۳۳۲۲۰۸۰۸

 • دورنگار : ۳۳۲۰۶۹۵۱

 • کدپستی :۶۸۱۶۸۷۳۴۹۹

 • خیابان ولیعصر – روبروی نیروی انتظامی

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

دزفول
 • رییس دفتر : احسان کردی

 • کد تلفن : ۰۶۱

 • تلفنهای دفتر : ۴۲۴۲۰۰۴۱ / ۴۲۴۲۰۰۴۲

 • دورنگار : ۴۲۴۲۰۰۵۳

 • کدپستی :۶۴۶۱۶۵۷۹۱۵

 • میدان امام حسین جنب دادگستری

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

رشت
 • رییس دفتر : فاطمه یوسفی
 • کد تلفن : ۰۱۳
 • تلفنهای دفتر : ۳۳۲۴۲۴۷۹ / ۳۳۲۳۲۱۹۴
 • دورنگار : ۳۳۲۳۲۹۵۶
 • کدپستی :۴۱۵۳۶۵۴۷۳۷
 • خیابان معلم بعد از استانداری کوچه دانش۲ ساختمان کاسپین ط۵ واحد۱۶
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
زاهدان
 • رییس دفتر : حیدر سرایانی

 • کد تلفن : ۰۵۴

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۲۲۲۰۷۱ / ۳۳۲۱۹۲۴۱

 • دورنگار : ۳۳۲۱۳۷۴۲

 • کدپستی :۹۸۱۵۶۱۸۴۹۵

 • خیابان شهید چمران کوی قدس

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

زنجان
 • رییس دفتر : رویا رفیعی

 • کد تلفن : ۰۲۴

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۴۶۴۸۰۰

 • دورنگار : ۳۳۴۴۶۰۷۰

 • کدپستی :۴۵۱۳۸۷۹۵۴۹

 • بلوار۲۲ بهمن – نبش میدان سربازگمنام – جنب پل زیرگذر- ابتدای جاده گاوازنگ

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

ساری

 • رییس دفتر : حسن فلاحتی

 • کد تلفن : ۰۱۱

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۳۲۲۹۱۸ / ۳۳۳۲۲۹۱۳

 • دورنگار : ۳۳۳۲۲۹۰۸

 • کدپستی :۴۸۱۴۷۷۵۵۳۷

 • خیابان خاقانی روبروی کانون زبان ایران ساختمان احمد طبقه ۶

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

ساوه
 • رییس دفتر : یحیی معماری
 • کد تلفن : ۰۸۶
 • تلفنهای دفتر : ۴۲۲۳۳۴۲۸
 • دورنگار : ۴۲۲۳۳۴۲۸
 • کدپستی :۳۹۱۳۷۶۴۱۵۶
 • خیابان طالقانی روبروی پارک شهید نظر فخاری ساختمان سارا ط۲ واحد ۶
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
سبزوار
 • رییس دفتر : حسین عباسی
 • کد تلفن : ۰۵۱
 • تلفنهای دفتر : ۴۴۴۴۳۰۱۰
 • دورنگار : ۴۴۴۴۹۰۰۰
 • کدپستی :۹۶۱۹۶۸۷۴۶۱
 • خیابان بیهقی – طبقه فوقانی مجتمع تجاری مدرسه جدید اهل بیت واحد ۳
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
سمنان
 • رییس دفتر : محمد جهانگیریان

 • کد تلفن : ۰۲۳

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۴۴۰۰۹۰ / ۳۳۴۴۰۰۶۰

 • دورنگار : ۳۳۴۴۱۸۱۱

 • کدپستی :۳۵۱۹۸۳۷۶۵۵

 • بلوار شهید اخلاقی، بین کمیته امداد و شرکت گاز استان سمنان

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

سنندج
 • رییس دفتر : مجید سلیمانی نژاد
 • کد تلفن : ۰۸۷
 • تلفنهای دفتر : ۳۳۲۳۰۱۰۵ / ۳۳۲۸۸۶۸۳
 • دورنگار : ۳۲۸۸۶۸۲۳
 • کدپستی :۶۶۱۶۹۳۵۳۵۱
 • نبش میدان بسیج جنب مجتمع فرهنگی امام خمینی
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
شاهرود
 • رییس دفتر : محسن شاکری
 • کد تلفن : ۰۲۳
 • تلفنهای دفتر : ۳۲۳۴۴۰۴۱
 • دورنگار : ۳۲۳۴۴۰۴۲
 • کدپستی :۳۶۱۹۷۴۸۹۱۵
 • میدان کارگر- بعداز پمپ بنزین کوچه اول جنب اداره صنایع
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
شهر ری
 
 • رییس دفتر : اسماعیل جهانبحش
 • کد تلفن : ۰۲۱
 • تلفنهای دفتر : ۳۳۷۴۷۴۳۷ / ۳۳۷۴۷۴۳۸
 • دورنگار : ۳۳۷۴۷۴۳۹
 • کدپستی :۱۸۴۶۶۸۳۸۶۱
 • میدان نماز- اتوبان شهید کریمی روبروی اداره گذرنامه نبش کوچه گلها
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
شهرکرد
 • رییس دفتر : سید حسن جوادی زاده

 • کد تلفن : ۰۳۸

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۳۳۲۱۵۰ / ۳۳۳۳۹۴۵۲

 • دورنگار : ۳۳۳۳۲۱۹۹

 • کدپستی :۱۳۳۴۱-۸۸۱۵۷

 • خیابان یاسر جنب اداره کل مخابرات

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

شیراز
 • رییس دفتر : سیداحمد نجفی

 • کد تلفن : ۰۷۱

 • تلفنهای دفتر : ۳۷۳۰۳۳۳۷ / ۳۷۳۰۳۳۳۸

 • دورنگار : ۳۷۳۰۳۳۳۹

 • کدپستی :۷۱۴۵۸۹۳۳۹۹

 • میدان گلستان ابتدای بلوار نصر جنب سازمان جهانگردی

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

قزوین
 • رییس دفتر : سرپرست مرکز علی حیدری 
 • کد تلفن : ۰۲۸
 • تلفنهای دفتر : ۳۳۵۶۶۰۰۱ / ۳۳۵۵۷۷۳۵
 • دورنگار : ۳۳۵۵۷۷۳۴
 • کدپستی :۳۴۱۶۶۱۹۵۵۷
 • ضلع جنوبی میدان ولی عصر جنب بانک ملی
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
قشم
 • رییس دفتر : حسین ازاد منجیری

 • کد تلفن : ۰۷۶

 • تلفنهای دفتر : ۳۵۲۴۱۱۲۵

 • دورنگار : ۳۵۲۴۱۱۲۶

 • کدپستی :۷۹۵۱۶۱۴۱۵۹

 • میدان حافظ، بلوار گلستان ، جنب دادگستری

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

قصرشیرین

 • رییس دفتر : نازنین باباخانی
 • کد تلفن : ۰۸۳
 • تلفنهای دفتر : ۴۲۴۲۴۳۳۵ / ۴۲۴۲۰۶۳۱
 • دورنگار : ۴۲۴۲۳۴۲۲
 • کدپستی :۶۷۸۱۸۴۳۳۱۹
 • تاره آباد خیابان پیروزی
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
قم
 • رییس دفتر : محمد کاظم جعفری

 • کد تلفن : ۰۲۵

 • تلفنهای دفتر : ۳۲۶۱۷۳۵۱ / ۳۲۶۱۷۳۵۳

 • دورنگار : ۳۲۶۱۷۳۵۴

 • کدپستی :۳۷۱۳۹۳۳۹۳۵

 • بلوار امین کوچه ۱۷- جنب تالار مدائن

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

کاشان
 • رییس دفتر : محمد ملاحمزه زاده
 • کد تلفن : ۰۳۱
 • تلفنهای دفتر : ۵۵۲۳۴۴۰۰ / ۵۵۲۳۵۸۴۴
 • دورنگار : ۵۵۲۳۵۵۰۰
 • کدپستی :۸۷۱۷۷۷۴۸۹۳
 • میدان بسیج مستضعفین ابتدای بلوار شهدا
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
کرج
 • رییس دفتر : اکبر بهاروند
 • کد تلفن : ۰۲۶
 • تلفنهای دفتر : ۳۲۵۱۱۰۱۵ / ۳۲۵۴۵۴۳۰
 • دورنگار : ۳۲۵۱۱۰۱۷
 • کدپستی :۳۱۴۹۷۷۹۶۱۱
 • میدان طالقانی، شهرک اداری جنب رادیو کرج
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
کرمان
 • رییس دفتر : بهنام احمدی

 • کد تلفن : ۰۳۴

 • تلفنهای دفتر : ۳۲۴۴۳۵۱۶ / ۳۲۴۶۳۶۷۵

 • دورنگار : ۳۲۴۷۲۷۹۰

 • کدپستی :۷۶۱۸۶۳۵۷۶۱

 • بلوار جمهوری اسلامی – روبروی ولفجر

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

کرمانشاه
 • رییس دفتر : علی مولوی

 • کد تلفن : ۰۸۳

 • تلفنهای دفتر : ۳۸۲۳۹۲۵۶ / ۳۸۲۳۹۲۰۰

 • دورنگار : ۳۸۲۲۵۵۸۸

 • کدپستی :۶۷۱۵۶۶۵۱۹۸

 • بلوار شهید بهشتی – سه راه ۲۲ بهمن – باغ نی – جنب دانشگاه آزاد

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

کیش
 
 
 • رییس دفتر : وحید اقدسی
 • کد تلفن : ۰۷۶
 • تلفنهای دفتر : ۴۴۴۲۰۳۲۰ / ۴۴۴۲۱۱۶۶
 • دورنگار : ۴۴۴۲۲۶۳۱
 • کدپستی :۷۹۴۱۷۷۷۳۱۵
 • خیابان صنایع پشت ساختمان سفینه النجات
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
گچساران

 • رییس دفتر : مریم صیادی

 • کد تلفن : ۰۷۴

 • تلفنهای دفتر : ۳۲۲۲۴۱۴۴

 • دورنگار : ۳۲۲۲۴۸۰۶

 • کدپستی :۷۵۸۱۹۹۳۴۹۱

 • شهردوگنبدان بلوار ولیعصر (عج ) خیابان پرستار

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

گرگان
 
 • رییس دفتر : محمدمهدی کرمانی
 • کد تلفن : ۰۱۷
 • تلفنهای دفتر : ۳۲۱۷۵۳۰۰
 • دورنگار : ۳۲۱۷۵۰۰۶
 • کدپستی :۴۹۱۶۸۴۵۳۸۵
 • میدان مدرس – نبش گلشهر ۳۹
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
گناباد
 • رییس دفتر : علیرضا حسن زاده

 • کد تلفن : ۰۵۱

 • تلفنهای دفتر : ۷۲۵۹۱۲۵

 • دورنگار : ۷۲۵۹۱۲۶

 • کدپستی :۹۶۹۱۶۴۸۹۳۷

 • خیابان شهدا-جنب مرکز تلفن شاهد

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

گناوه
 • رییس دفتر : نعمت اله بهروزی

 • کد تلفن : ۰۷۷

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۱۳۲۷۴۰ / ۳۳۱۳۵۱۰۵

 • دورنگار : ۳۳۱۳۴۶۰۰

 • کدپستی :۷۵۳۱۸۵۴۶۸۵

 • میدان امام (ره)- بازار- خیابان طالقانی

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

گنبد
 • رییس دفتر : علی لکزانوری
 • کد تلفن : ۰۱۷
 • تلفنهای دفتر : ۳۳۳۸۳۰۰۲ / ۳۳۳۸۵۶۶۹
 • دورنگار : ۳۳۳۸۳۰۰۲
 • کدپستی :۴۹۷۹۱۳۴۵۱۱
 • خیابان ملک الشعرا تقاطع خیابان شاهد
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
مراغه
 • رییس دفتر : عیسی عطا پور

 • کد تلفن : ۰۴۱

 • تلفنهای دفتر : ۳۷۲۴۱۵۲۵ / ۳۷۲۵۴۴۵۴

 • دورنگار : ۳۷۲۲۹۹۰۹

 • کدپستی :۵۵۱۳۷۴۶۴۵۵

 • خیابان خواجه نصیر الدین شمالی ۱۰متری مطهری

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

مشهد
 
 • رییس دفتر : حسین کریم زاده
 • کد تلفن : ۰۵۱
 • تلفنهای دفتر : ۳۷۶۸۱۰۶۱ / ۳۷۶۸۱۰۶۲
 • دورنگار : ۳۷۶۸۱۰۶۰
 • کدپستی :۹۱۸۵۸۳۷۷۳۸
 • بلوار خیام – جنب اداره استاندارد
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
مهاباد
 • رییس دفتر : منوچهر صمدی

 • کد تلفن : ۰۴۴

 • تلفنهای دفتر : ۴۲۲۲۷۷۷۷

 • دورنگار : ۴۲۲۲۷۷۷۶

 • کدپستی :۵۹۱۳۷۶۳۶۹۱

 • خیابان صلاح الدین ایوبی شرقی سه راه سید نظام

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

نوشهر
 • رییس دفتر : مهدی ابراهیم پور
 • کد تلفن : ۰۱۱
 • تلفنهای دفتر : ۵۲۳۲۴۹۲۰ / ۵۲۳۲۹۵۲۰
 • دورنگار : ۵۲۳۲۴۶۸۰
 • کدپستی :۴۶۵۱۶۷۳۶۸۹
 • خیابان پیروزی – خیابان دهخدا- پلاک ۶۵۲
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
همدان
 • رییس دفتر : سعید زارع کندجانی

 • کد تلفن : ۰۸۱

 • تلفنهای دفتر : ۳۴۲۲۹۲۲۲ / ۳۴۲۲۷۸۰۰

 • دورنگار : ۳۴۲۲۳۲۳۱

 • کدپستی :۶۵۱۸۶۹۹۸۵۱

 • بلوار فلسطین – جنب آموزش عالی تعاون

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

یاسوج
 • رییس دفتر : سید فرشید تقی زاده

 • کد تلفن : ۰۷۴

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۳۳۴۴۹۲ / ۳۳۳۳۴۹۲۹

 • دورنگار : ۳۳۳۳۴۴۹۱

 • کدپستی :۷۵۹۱۶۵۳۱۱۴

 • بلوار مطهری – جنب امور آب

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

یزد
 • رییس دفتر : کاظم شاملو

 • کد تلفن : ۰۳۵

 • تلفنهای دفتر : ۳۶۲۶۸۴۴۴ / ۳۶۲۶۸۴۴۵

 • دورنگار : ۳۲۲۶۸۴۴۵

 • کدپستی :۸۹۱۳۸۱۵۷۴۸

 • خیابان فرخی کوچه دادگستری پلاک ۶۲

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

لاهیجان
 
 • رییس دفتر : 

 • کد تلفن : ۰۱۳

 • تلفنهای دفتر : ۴۲۳۴۶۱۰۰

 • دورنگار : ۴۲۳۴۶۰۹۰

 • کدپستی :۴۴۱۴۶۶۵۶۷۲

 • خیابان امام خمینی ره خیابان استقلال ساختمان مظفر واحد اول پلاک ۱۰۸

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

لارستان
 • رییس دفتر : حمید جهان

 • کد تلفن : ۰۷۱

 • تلفنهای دفتر : ۵۲۲۵۵۷۱۷

 • دورنگار : ۵۲۲۵۵۷۱۸

 • کدپستی :۷۴۳۱۸۶۹۱۴۲

 • شهر جدید لار،۱۲ متری بازار امام،بلوک اول جنب مسجد ثامن الائمه (مسجد بازار)

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir