آبادان
 • رییس دفتر : محمدعلی فرید پناه
 • کد تلفن : ۰۶۱
 • تلفنهای دفتر : ۵۳۳۲۸۴۴۰ / ۵۳۳۴۴۷۰۰
 • دورنگار : ۵۳۳۲۷۷۹۸
 • کدپستی : ۶۸۵۴۸۸۳۶۳۱
 • آدرس : خیابان اروسیه، جنب منطقه انتظامی
 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir
آستارا
 • رییس دفتر : عیسی پاشاپور

 • کد تلفن : ۰۱۳

 • تلفنهای دفتر : ۴۴۸۳۰۲۵۰

 • دورنگار : ۴۴۸۳۴۶۹۶

 • کدپستی : ۴۳۹۱۶۶۴۳۵۹

 • آدرس : آستارا- بلوارامام خمینی – فلکه گاز-جنب مجتمع توانبخشی بهزیستی

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

اراک
 • رییس دفتر : حسین مهدی زاده

 • کد تلفن : ۰۸۶

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۶۶۳۳۳۰ / ۳۳۶۶۴۹۲۵

 • دورنگار : ۳۳۶۶۲۲۲۰

 • کدپستی : ۴۵۳۳۵-۳۸۱۸۱

 • آدرس : بلوار قدس، میدان قدس، جنب سازمان تبلیغات اسلامی

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

اردبیل
 • رییس دفتر : سیفعلی موسی زاده

 • کد تلفن : ۰۴۵

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۷۱۷۰۶۱ / ۳۳۷۱۷۰۶۲

 • دورنگار : ۳۳۷۱۷۰۶۰

 • کدپستی : ۵۶۱۹۶۷۳۳۵۳

 • آدرس : میدان بسیج، جنب فرمانداری شهرستان اردبیل

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

ارومیه
 • رییس دفتر : علیرضا فولادی

 • کد تلفن : ۰۴۴

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۸۲۶۶۶۷ / ۳۳۸۲۶۶۶۸

 • دورنگار : ۳۳۸۲۶۶۶۶

 • کدپستی : ۵۷۱۶۸۸۶۶۳۶

 • آدرس : میدان فرهنگ اول بلوار شهید رجایی

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

اصفهان
 • رییس دفتر : جانعلی فتحی

 • کد تلفن : ۰۳۱

 • تلفنهای دفتر : ۳۲۶۵۸۳۵۴ / ۳۲۶۵۸۳۵۳

 • دورنگار : ۳۲۶۵۸۳۵۵

 • کدپستی :۴۳۷۱-۸۱۴۶۵

 • آدرس : خیابان بزرگمهر، خیابان ۲۲ بهمن مجتمع اداری جنب هواشناسی

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

اهواز
 • رییس دفتر : محسن بهاروند

 • کد تلفن : ۰۶۱

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۹۱۷۷۳۰ / ۳۳۹۱۸۶۰۰

 • دورنگار : ۳۳۹۱۷۷۳۳

 • کدپستی : ۶۱۵۵۹-۸۳۳۷۱

 • آدرس : کیانپارس خیابان سیزدهم شرقی بالاتر از بنیاد مسکن

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

ایلام
 • رییس دفتر : شهریار حیدری فر

 • کد تلفن : ۰۸۴

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۳۳۲۲۶۶ / ۳۳۳۳۲۲۶۷

 • دورنگار : ۳۳۳۳۲۰۶۲

 • کدپستی : ۶۹۳۱۹۹۳۱۴۵

 • آدرس : بلوار شهید مدرس جنب پزشکی قانونی

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

بجنورد
 • رییس : علی اصغر ایزدی

 • کد تلفن : ۰۵۸

 • تلفنهای دفتر : ۳۲۲۲۶۶۶۶ / ۳۲۲۳۱۷۷۶

 • دورنگار : ۳۲۲۳۱۷۷۶

 • کدپستی : ۹۴۱۳۹۹۳۹۸۴

 • آدرس : خیابان فردوسی – کوچه فارابی – پلاک ۳

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

بروجرد
 • رییس دفتر : مقداد بهاروند احمدی

 • کد تلفن : ۰۶۶

 • تلفنهای دفتر : ۴۲۵۳۸۲۶ / ۴۲۵۳۰۷۱۲

 • دورنگار : ۴۲۵۳۹۰۲۰

 • کدپستی : ۶۹۱۵۶۹۹۹۸۹

 • آدرس : خیابان مدرس تقاطع شهید رجایی

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

بندرعباس
 • رییس دفتر : خلیل تنیده

 • کد تلفن : ۰۷۶

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۳۴۰۰۵۴ / ۳۳۳۵۴۰۰۶

 • دورنگار : ۳۳۳۵۴۰۰۵

 • کدپستی :۷۹۱۴۹- ۴۳۱۱۹

 • بلوار ناصر – بین خیابان وحدت و ابن سینا

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

بوشهر
 • رییس دفتر : اکبر اقبال مجرد

 • کد تلفن : ۰۷۷

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۵۵۵۶۰۰/ ۳۳۵۵۸۴۸۵

 • دورنگار : ۳۳۵۵۵۶۰۱

 • کدپستی :۷۵۱۴۸۴۷۵۳۵

 • خیابان بهشت صادق جنب اداره زندانها

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

بیرجند
 • رییس دفتر : رسول محمد حسنی

 • کد تلفن : ۰۵۶

 • تلفنهای دفتر : ۳۲۴۳۷۹۰۰/ ۳۲۴۳۰۶۶۰

 • دورنگار : ۳۲۴۳۰۶۶۰

 • کدپستی :۷۶۱۸۶۳۵۷۶۱

 • خیابان پاسداران – میدان جانبازان – جنب سازمان انتقال خون

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

تبریز
 • رییس دفتر : محمد عزیزی راد

 • کد تلفن : ۰۴۱

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۳۰۸۸۸۸ / ۳۳۳۰۶۶۶۶

 • دورنگار : ۳۳۳۱۶۱۱۴

 • کدپستی :۵۱۶۶۶۱۸۱۱۱

 • اول زعفرانیه – بالاتر از مخابرات

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

تربت حیدریه
 • رییس دفتر : فرزین مدرسی

 • کد تلفن : ۰۵۱

 • تلفنهای دفتر : ۵۲۲۸۲۹۰۰

 • دورنگار : ۵۲۲۸۲۵۴۰

 • کدپستی :۶۷۸۱۷۴۳۳۱۹

 • خیابان فردوسی – نبش فردوسی ۲۵ مقال مخابرات مجتمع معصومی

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

تهران
 • رییس دفتر : داود میاندهی

 • کد تلفن : ۰۲۱

 • تلفنهای دفتر : ۸۸۹۱۰۰۱۵ / ۸۲۹۲۳۴۵۶

 • دورنگار : ۸۸۹۰۴۲۳۳

 • کدپستی :۶۷۸۱۷۴۳۳۱۹

 • خیابان ولی عصر(عج) نبش کوچه مجلسی

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

جیرفت
 • رییس دفتر : کمیل بهشتیان

 • کد تلفن : ۰۳۴

 • تلفنهای دفتر : ۴۳۳۱۰۰۷۱

 • دورنگار : ۴۳۳۱۰۰۷۱

 • کدپستی :۷۸۶۱۶۱۳۶۳۵

 • چهارراه ترمینال جماران ۲۵

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

چابهار
 • رییس دفتر : رستم کریمی نژاد

 • کد تلفن : ۰۵۴

 • تلفنهای دفتر : ۳۵۳۱۵۳۰۴

 • دورنگار : ۳۵۳۱۵۳۰۴

 • کدپستی :۹۶۹۱۶۴۸۹۳۷

 • منطقه آزاد- بازار- ساختمان مخابرات جنب ندای بهار

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

خرم آباد
 • رییس دفتر : محمد علیدوستی

 • کد تلفن : ۰۶۶

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۲۲۰۸۰۷ / ۳۳۲۲۰۸۰۸

 • دورنگار : ۳۳۲۰۰۳۳۱

 • کدپستی :۶۸۱۶۸۷۳۴۹۹

 • خیابان ولیعصر – روبروی نیروی انتظامی

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

دزفول
 • رییس دفتر : احسان کردی

 • کد تلفن : ۰۶۱

 • تلفنهای دفتر : ۴۲۴۲۰۰۴۱ / ۴۲۴۲۰۰۴۲

 • دورنگار : ۴۲۴۲۰۰۵۳

 • کدپستی :۶۴۶۱۶۵۷۴۳۶

 • میدان امام حسین جنب دادگستری

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

رشت
 • رییس دفتر : امیرحسین کبیری

 • کد تلفن : ۰۱۳

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۲۴۲۴۷۹ / ۳۳۲۳۲۱۹۴

 • دورنگار : ۳۳۲۳۲۹۵۴

 • کدپستی :۴۱۵۳۶۵۴۷۳۸

 • خیابان معلم بعد از استانداری کوچه دانش۲ ساختمان کاسپین ط۵ واحد۱۶

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

زاهدان
 • رییس دفتر : حیدر سرایانی

 • کد تلفن : ۰۵۴

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۲۲۲۰۷۱ / ۳۳۲۱۹۲۴۱

 • دورنگار : ۳۲۱۳۷۴۲

 • کدپستی :۹۸۱۵۶۱۸۴۹۵

 • خیابان شهید چمران کوی قدس

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

زنجان
 • رییس دفتر : اسماعیل جهانبخش

 • کد تلفن : ۰۲۴

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۴۴۹۰۲۰ / ۳۳۴۶۶۸۰۰

 • دورنگار : ۳۳۴۴۶۰۷۰

 • کدپستی :۴۵۱۳۸۷۹۵۴۷

 • بلوار۲۲ بهمن – نبش میدان سربازگمنام – جنب پل زیرگذر- ابتدای جاده گاوازنگ

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

ساری
 • رییس دفتر : حسن فلاحتی

 • کد تلفن : ۰۱۱

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۳۲۲۹۱۸ / ۳۳۳۲۲۹۱۳

 • دورنگار : ۳۳۳۲۲۹۰۸

 • کدپستی :۴۸۱۴۷۷۵۵۳۷

 • خیابان خاقانی روبروی کانون زبان ایران ساختمان احمد طبقه ۶

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

ساوه
 • رییس دفتر : یحیی معماری

 • کد تلفن : ۰۸۶

 • تلفنهای دفتر : ۴۲۲۳۳۴۲۸

 • دورنگار : ۴۲۲۳۳۴۲۸

 • کدپستی :۳۹۱۳۷۶۴۱۵۶

 • خیابان طالقانی روبروی پارک شهید نظر فخاری ساختمان سارا ط۲ واحد ۶

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

سبزوار
 • رییس دفتر : حسین عباسی

 • کد تلفن : ۰۵۱

 • تلفنهای دفتر : ۴۴۴۵۷۰۰۰

 • دورنگار : ۴۴۴۴۹۰۰۰

 • کدپستی :۹۶۱۹۶۸۷۴۶۴

 • خیابان بیهقی – طبقه فوقانی مجتمع تجاری مدرسه جدید اهل بیت واحد ۳

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

سمنان
 • رییس دفتر : محمد جهانگیریان

 • کد تلفن : ۰۲۳

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۴۴۰۰۹۰ / ۳۳۴۴۰۰۶۰

 • دورنگار : ۳۳۴۴۱۸۱۱

 • کدپستی :۳۵۱۹۸۳۷۶۳۱

 • بلوار شهید اخلاقی، بین کمیته امداد و شرکت گاز استان سمنان

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

سنندج
 • رییس دفتر : مجید سلیمانی نژاد

 • کد تلفن : ۰۸۷

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۲۳۰۱۰۵ / ۳۳۲۸۸۶۸۳

 • دورنگار : ۳۲۸۸۶۸۲

 • کدپستی :۶۳۳۱۹۹۵۴۹۳

 • نبش میدان بسیج جنب مجتمع فرهنگی امام خمینی

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

شاهرود
 • رییس دفتر : محسن شاکری

 • کد تلفن : ۰۲۳

 • تلفنهای دفتر : ۳۲۳۴۴۰۴۱

 • دورنگار : ۳۲۳۴۴۰۴۲

 • کدپستی :۳۶۱۹۷۴۱۱۹۹

 • میدان کارگر- بعداز پمپ بنزین کوچه اول جنب اداره صنایع

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

شهر ری
 • رییس دفتر : روح الله صائب

 • کد تلفن : ۰۲۱

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۷۴۷۴۳۷ / ۳۳۷۴۷۴۳۸

 • دورنگار : ۳۳۷۴۷۴۳۹

 • کدپستی :۱۸۴۵۶۱۹۶۱۸

 • میدان نماز- اتوبان شهید کریمی روبروی اداره گذرنامه نبش کوچه گلها

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

شهرکرد
 • رییس دفتر : جهانبخش صفری

 • کد تلفن : ۰۳۸

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۳۳۲۱۵۰ / ۳۳۳۳۹۴۵۲

 • دورنگار : ۳۳۳۳۲۱۹۹

 • کدپستی :۱۳۳۴۱-۸۸۱۵۷

 • خیابان یاسر جنب اداره کل مخابرات

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

شیراز
 • رییس دفتر : سیداحمد نجفی

 • کد تلفن : ۰۷۱

 • تلفنهای دفتر : ۳۷۳۰۳۳۳۷ / ۳۷۳۰۳۳۳۸

 • دورنگار : ۳۷۳۰۳۳۳۹

 • کدپستی :۷۱۴۵۸۹۳۳۹۹

 • میدان گلستان ابتدای بلوار نصر جنب سازمان جهانگردی

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

قزوین
 • رییس دفتر : علی حیدر شاه حسینی

 • کد تلفن : ۰۲۸

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۵۶۶۰۰۱ / ۳۳۵۵۷۷۳۵

 • دورنگار : ۳۳۵۵۷۷۳۴

 • کدپستی :۳۴۱۹۹۱۹۵۵۸

 • ضلع جنوبی میدان ولی عصر جنب بانک ملی

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

قشم
 • رییس دفتر : حسین ازاد منجیری

 • کد تلفن : ۰۷۶

 • تلفنهای دفتر : ۳۵۲۴۱۱۲۵

 • دورنگار : ۳۵۲۴۱۱۲۶

 • کدپستی :۷۹۵۱۶۱۴۱۵۹

 • میدان امام قلی خان خ بلوار جنب مجتمع تجاری سیمرغ

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

قصرشیرین
 • رییس دفتر :

 • کد تلفن : ۰۸۳

 • تلفنهای دفتر : ۴۲۴۲۴۳۳۵ / ۴۲۴۲۰۶۳۱

 • دورنگار : ۴۲۴۲۳۴۲۲

 • کدپستی :۶۷۸۱۷

 • تاره آباد خیابان پیروزی

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

قم
 • رییس دفتر : جعفر مسلمی

 • کد تلفن : ۰۲۵

 • تلفنهای دفتر : ۳۲۶۱۷۳۵۱ / ۳۲۶۱۷۳۵۳

 • دورنگار : ۳۲۶۱۷۳۵۴

 • کدپستی :۳۷۱۳۹۳۳۹۳۵

 • بلوار امین کوچه ۱۷- جنب تالار مدائن

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

کاشان
 • رییس دفتر : محمد ملاحمزه زاده

 • کد تلفن : ۰۳۱

 • تلفنهای دفتر : ۵۵۲۳۴۴۰۰ / ۵۵۲۳۵۸۴۴

 • دورنگار : ۵۵۲۳۵۵۰۰

 • کدپستی :۱۴۱۵۹-۷۹۵۱۶

 • میدان بسیج مستضعفین ابتدای بلوار شهدا

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

کرج
 • رییس دفتر : اکبر بهاروند

 • کد تلفن : ۰۲۶

 • تلفنهای دفتر : ۳۲۵۱۱۰۱۵ / ۳۲۵۴۵۴۳۰

 • دورنگار : ۳۲۵۱۱۰۱۷

 • کدپستی :۶۵۱۸۶۹۹۸۵۱

 • میدان طالقانی شهرک اداری جنب رادیو کرج

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

کرمان
 • رییس دفتر : بهنام احمدی

 • کد تلفن : ۰۳۴

 • تلفنهای دفتر : ۳۲۴۴۳۵۱۶ / ۳۲۴۶۳۶۷۵

 • دورنگار : ۳۲۴۷۲۷۹۰

 • کدپستی :۷۶۱۸۶۳۵۷۶۱

 • بلوار جمهوری اسلامی – روبروی ولفجر

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

کرمانشاه
 • رییس دفتر : علی مولوی

 • کد تلفن : ۰۸۳

 • تلفنهای دفتر : ۳۸۲۳۹۲۵۶ / ۳۸۲۳۹۲۰۰

 • دورنگار : ۳۸۲۲۵۵۸۸

 • کدپستی :۶۷۱۵۶۶۵۱۹۸

 • بلوار شهید بهشتی – سه راه ۲۲ بهمن – باغ نی – جنب دانشگاه آزاد

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

کیش
 • رییس دفتر : محمد سلطانمرادی

 • کد تلفن : ۰۷۶

 • تلفنهای دفتر : ۴۴۴۲۰۳۲۰ / ۴۴۴۲۱۱۶۶

 • دورنگار : ۴۴۴۲۲۶۳۱

 • کدپستی :۷۹۴۱۷۷۷۳۱۵

 • خیابان صنایع پشت ساختمان سفینه النجات

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

گچساران
 • رییس دفتر : مریم صیادی

 • کد تلفن : ۰۷۴

 • تلفنهای دفتر : ۳۲۲۲۴۱۴۴

 • دورنگار : ۳۲۲۲۴۸۰۶

 • کدپستی :۷۵۸۱۹۹۳۴۹۱

 • شهردوگنبدان بلوار ولیعصر (عج ) خیابان پرستار

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

گرگان
 • رییس دفتر : محمدمهدی کرمانی

 • کد تلفن : ۰۱۷

 • تلفنهای دفتر : ۳۲۱۵۹۳۰۰ / ۳۲۱۵۲۰۰۵

 • دورنگار : ۳۲۱۵۲۰۰۶

 • کدپستی :۴۹۱۶۸۴۵۳۸۵

 • فلکه مدرس – بلوارگلشهر- جنب مدرسه معلم

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

گناباد
 • رییس دفتر : علیرضا حسن زاده

 • کد تلفن : ۰۵۱۵

 • تلفنهای دفتر : ۷۲۵۹۱۲۵

 • دورنگار : ۷۲۵۹۱۲۶

 • کدپستی :۹۶۹۱۶۴۸۹۳۷

 • خیابان شهدا-جنب مرکز تلفن شاهد

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

گناوه
 • رییس دفتر : نعمت اله بهروزی

 • کد تلفن : ۰۷۷

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۱۳۲۷۴۰ / ۳۳۱۳۵۱۰۵

 • دورنگار : ۳۳۱۳۴۶۰۰

 • کدپستی :۷۵۳۱۸۵۴۶۸۵

 • میدان امام (ره)- بازار- خیابان طالقانی

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

گنبد
 • رییس دفتر : تاج محمد شیری گنبد

 • کد تلفن : ۰۱۷

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۳۸۳۰۰۲ / ۳۳۳۸۵۶۶۹

 • دورنگار : ۳۳۳۸۳۰۰۲

 • کدپستی :۴۹۷۹۱۳۴۵۱۱

 • خیابان ملک الشعرا تقاطع خیابان شاهد

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

مراغه
 • رییس دفتر : عیسی عطا پور

 • کد تلفن : ۰۴۱

 • تلفنهای دفتر : ۳۷۲۴۱۵۲۵ / ۳۷۲۵۴۴۵۴

 • دورنگار : ۳۷۲۲۹۹۰۹

 • کدپستی :۵۵۱۳۷۴۶۴۵۵

 • خیابان خواجه نصیر الدین شمالی ۱۰متری مطهری

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

مشهد
 • رییس دفتر : حسین کریم زاده

 • کد تلفن : ۰۵۱

 • تلفنهای دفتر : ۳۷۶۸۱۰۶۱ / ۳۷۶۸۱۰۶۲

 • دورنگار : ۳۷۶۸۱۰۶۰

 • کدپستی :۹۱۸۵۸۳۷۷۳۸

 • بلوار خیام – جنب اداره استاندارد

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

مهاباد
 • رییس دفتر : منوچهر صمدی

 • کد تلفن : ۰۴۴

 • تلفنهای دفتر : ۴۲۲۲۷۷۷۷

 • دورنگار : ۴۲۲۲۷۷۷۶

 • کدپستی :۵۹۱۳۷۶۳۹۱

 • خیابان صلاح الدین ایوبی شرقی سه راه سید نظام

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

نوشهر
 • رییس دفتر : مهدی ابراهیم پور

 • کد تلفن : ۰۱۱

 • تلفنهای دفتر : ۵۲۳۲۴۹۲۰ / ۵۲۳۲۹۵۲۰

 • دورنگار : ۵۲۳۲۴۶۸۰

 • کدپستی :۴۶۵۱۶۷۳۶۸۹

 • خیابان پیروزی – خیابان دهخدا- پلاک ۶۵۲

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

همدان
 • رییس دفتر : سعید زارع کندجانی

 • کد تلفن : ۰۸۱

 • تلفنهای دفتر : ۳۴۲۲۹۲۲۲ / ۳۴۲۲۷۸۰۰

 • دورنگار : ۳۴۲۲۳۲۳۱

 • کدپستی :۶۵۱۸۶۹۹۸۵۱

 • بلوار فلسطین – جنب آموزش عالی تعاون

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

یاسوج
 • رییس دفتر : سید فرشید تقی زاده

 • کد تلفن : ۰۷۴

 • تلفنهای دفتر : ۳۳۳۳۴۴۹۲ / ۳۳۳۳۴۹۲۹

 • دورنگار : ۳۳۳۳۴۴۹۱

 • کدپستی :۷۵۹۱۴

 • بلوار مطهری – جنب امور آب

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

یزد
 • رییس دفتر : کاظم شاملو

 • کد تلفن : ۰۳۵

 • تلفنهای دفتر : ۳۶۲۶۸۴۴۴ / ۳۶۲۶۸۴۴۵

 • دورنگار : ۳۶۲۶۸۴۴۶

 • کدپستی :۸۹۱۳۸۱۵۷۴۸

 • خیابان فرخی کوچه دادگستری پلاک ۶۲

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir

لاهیجان
 • رییس دفتر : فرهاد نظرپور

 • کد تلفن : ۰۱۳

 • تلفنهای دفتر : ۴۲۳۴۶۱۰۰

 • دورنگار : ۴۲۳۴۶۰۹۰

 • کدپستی :۴۴۱۴۶۶۵۶۷۲

 • خیابان امام خمینی ره خیابان استقلال ساختمان مظفر واحد اول پلاک ۱۰۸

 • اخبار دفتر : http://www.irna.ir