اداره‌کل محصولات خبری

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلمهدی بهرامی کیان۸۲۹۲۳۶۰۱۸۸۸۹۱۸۹۵۸۸۸۰۰۱۶۹
معاونامیر حسین پورعسگری۸۲۹۲۳۶۱۰۸۸۸۰۰۱۶۹
رییس اداره توزیع محصولات خبریمعصومه غلامحسینی۸۲۹۲۴۴۴۶۸۸۸۰۰۱۶۹
رییس اداره عرضه خدمات خبریرویا پلاسید۸۲۹۲۳۴۵۱۸۸۸۰۰۱۶۹

شرح وظایف

 • انجام امور مربوط به فروش تولیدات سازمان از قبیل عکس ، فیلم ، خبر ، گزارش ، مقاله ، تفسیر، نشریات و امثال آن .
 • انجام مطالعه و تحقیقات در زمینه تبیین و اجرای روشهای تبلیغاتی موثر در جهت شناسائی تولیدات سازمان و شناخت مصرف کنندگان و خریداران داخلی و خارجی و نیز بهره برداری بهینه از جشنواره ها ، نمایشگاهها ی متشکله داخل و خارج از کشور .
 • بازاریابی محصولات خبری و اطلاع رسانی خبری ، شناخت و نفوذ در بازارها در سطح درون مرزی و برون مرزی به منظور جلب مشترک جدید و افزایش فروش تولیدات و درآمدها و راهنمایی و هدایت مسئولان مناطق خبری ، خبرگزاریها و نمایندگیهای داخلی و خارج از کشور در خصوص مورد .
 • بررسی و مطالعه در خصوص شناخت نیازها ، سلیقه های و خواسته های مشترکین و مصرف کنندگان احتمالی و داخلی و خارجی و کسب اطلاعات لازم در مورد رقبا به منظور بهینه سازی و مطلوبیت تولیدات با هماهنگی واحدهای مسئول بخش خبری .
 • همکاری در خصوص قیمت های تمام شده خدمات و تولیدات سازمان و پیشنهاد و پیگیری تعیین بهای فروش با توجه به قیمت تمام شده اعلامی از طرف اداره کل امور مالی و ذیحسابی و اهداف سازمان.
 • عقد قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی به منظور فروش یا مبادله عکس ، فیلم ، خبر ، گزارش ، مقاله ، تفسیر ، نشریات و امثال آن و هرگونه معاملاتی که منجربه عقد قرارداد می شود در حدود اختیارات تفویضی با رعایت ضوابط حقوقی .
 • اقدام نسبت به خرید موضوعات خبری مشابه از منابع داخلی و خارجی در جهت تامین نیازها و درخواستهای سازمان ، مشترکین ، مطبوعات و رسانه های گروهی کشور .
 • تعیین و پیگیری مطالبات سازمان از اشخاص حقیقی و حقوقی و طرف قرارداد با همکاری واحدهای ذیربط سازمانی.
 • هماهنگی ، همکاری با اداره کل اخبارداخلی و خارجی ، دفتر پژوهش و بررسیهای خبری برای عرضه محصولات خبری و انجام تعهدات سازمانی .
 • ارائه گزارشات عملکرد به معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان .
 • اجرای مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی.