اداره‌کل تامین و توسعه نرم افزار و خدمات ماهواره‌ای

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلسعید صدیقیان کاشی۸۲۹۲۲۲۰۱۸۸۹۰۸۰۵۴۸۸۷۰۷۲۲۰
معاونعبداله اسکندری۸۲۹۲۲۲۰۵۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه طراحی نرم افزار و پایگاه داده هامیثم نام آور۸۲۹۲۲۲۲۰۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه مدیریت وب سایت و اطلاع رسانیمرتضی یکماز۸۲۹۲۲۲۱۰۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه تامین و نگهداری نرم افزاریحسین رمضانپور۸۲۹۲۲۲۳۰۸۸۷۰۷۲۲۰

شرح وظایف

 • انجام مطالعات و تحقیقات در زمینه فن آوریهای رایانه ای مورد استفاده مراکز اطلاع رسانی موفق جهان به منظور آگاهی از پیشرفت های علمی و فنی دنیا در خصوص مورد و شناخت کاربرد آنها به منظور برنامه ریزی و انتخاب و به خدمت گرفتن پیشرفته ترین و کارآمدترین آنها و تهیه طرحهای لازم در ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری .
 • طراحی ، آماده سازی ، نصب یا توسعه و نگهداری شبکه های ارتباطات دیداری و شنیداری خبری و اطلاع رسانی سیستم های ماهواره ای و نیز شبکه جهانی اینترنت و به روز کردن فن آوری های مربوطه متناسب با آخرین پیشرفتهای علمی و فنی جهان .
 • تجزیه و تحلیل نرم افزار اصلی ، اصلاحی و انتخابی سیستم عملیاتی به منظور توسعه سیستم های جاری عملیاتی و شناخت امکانات تغییر نرم افزار برای ایجاد سیستم های نوین یا بهینه سازی و کارآمد کردن سیستم های موجود هماهنگ با خط مشی سازمان .
 • برنامه ریزی و نظارت بر انتخاب ، طرح ریزی ، پیاده کردن و نگهداری نرم افزارهای سیستم.
 • بررسی و برنامه ریزی در جهت اتخاذ بهترین روش در ایجاد هماهنگی میان ابزارگان و نرم افزارهای سیستم به منظور برقراری نسبت مطلوب در هزینه عملکرد و کارآیی سیستم .
 • بررسی و اظها نظر تخصصی در مورد انعقاد قراردادهای فنی و تکنولوژی سازمان در جهت حفظ منافع دستگاه و حصول اطمینان از مطلوبیت بهره وری و مطابقت آنها با برنامه مصوب ذیربط .
 • انجام کلیه فعالیتهای تخصصی رایانه ای از قبیل تحلیل، طراحی، برنامه نویسی ، نظارت فنی ، آموزشگری و مهندسی سیستم.
 • بررسی نیازهای نرم افزاری سازمان و واحدهای مختلف تابعه و پیش بینی تجهیزات و ابزار مربوطه و اعلام به اداره کل امور اداری و دفتر طرح و برنامه به منظور تامین اعتبار و تهیه آنها .
 • بررسی و اعمال کنترل لازم در جهت حصول اطمینان از بازدهی و کاربرد مطلوب سیستم های رایانه ای مورد استفاده در فعالیت های مختلف خصوصا “چرخه خبری سازمان و کشف و رفع معایب ، نواقص و نارسائیهای موجود .
 • نگهداری نرم افزار ( نصب برنامه کاربردی جدید و اژه پردازی در شبکه ، حذف پرونده های قدیمی غیر مفید و ارتقاء و بهبود امکانات بسته های نرم افزاری گرافیکی و …) .
 • کنترل مستمر و فراهم کردن امکانات فنی در جهت بهینه سازی ارتباطات بین المللی سازمان و تامین نیازهای خبری و مشترکین درون مرزی و برون مرزی .
 • تهیه و تنظیم گزارش عملکرد نوبه ای جهت ارائه به معاونت فن آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان .
 • طراحی سیستم های ورود ، نگهداری و انتقال تصاویر خبری با قالبهای رایانه ای.
 • طراحی و بهینه سازی سیستم های انتقالی رایانه ای و ماهواره ای سازمان به مشترکین اعم از سیستمهای مودمی ، خطوط اختصاصی ، شبکه های گسترده و ماهواره ای .
 • مدیریت بانک های اطلاعاتی .
 • انجام برنامه ریزی های لازم به منظور طراحی وب سایت های اطلاع رسانی و طراحی و نظارت بر تولید پورتال های سازمانی برای ایرنا.
 • نگهداری از وب سایت های سازمان و ارائه آمار و گزارشات بازدید ادواری و عملیات کاربران .
 • بررسی و نظارت بر خرید در امر خرید نرم افزارهای تخصصی برای ایرنا.
 • نظارت بر خرید یا نظارت بر تولید سیستم های اتوماسیون اداری و نگهداری از آنها.
 • ارایه خدمات دولت الکترونیکی و ارایه پیشخوان الکترونیک جهت امور دورکاری.
 • نظارت بر عملکرد سیستم های اطلاعاتی سازمان به منظور افزایش بهره وری.
 • اجرای مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی.