اداره‌کل فرابری و امنیت داده ها

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلحسین جلیلیان۸۲۹۲۲۳۰۰۸۸۹۰۷۰۵۲۸۸۷۰۷۲۲۰
معاونمحمد حسن اوغلی۸۲۹۲۲۳۰۱۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه خدمات فنی مشترکین و مناطق خبریغلامرضا رحمانی۸۲۹۲۲۱۷۰۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه مرکز داده هاسید حامد مشهدی۸۲۹۲۲۳۱۰۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه امور ماهواره و خدمات ویژه خبریبهزاد فتحی۸۲۹۲۲۱۷۳۸۸۷۰۷۲۲۰

شرح وظایف

 • ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات.
 • طراحی و نظارت بر ایجاد سامانه های ذخیره اطلاعات و انباره های داده و نگهداری مستمر آنها.
 • تبدیل و تغییر انداره عکس و آماده سازی چند رسانه ای های خبری و نمایه سازی عکسها و فیلمها و اصوات دیجیتال بهینه سازی برای امکان جستجوی این محصولات .
 • بایگانی نمودن و صیانت از اسناد و محتوای خبری ، عکس ، میکروفیلم و میکروفیش موجود در سازمان و ارائه سرویسهای مرتبط با آن .
 • نظارت بر تامین المان ها ی مورد نیاز بخش های خبری شامل صوت ، تصویر ، عکس ، دیتا از منابع ماهواره ای و غیره ماهواره ای و تغییرو آماده سازی جهت ارائه به واحدهای خبر.
 • تامین و آماده سازی محتوا در قالب پکیچ از بسته های مختلف و متنوع بصورت دیجیتال به مخاطبین تجاری و غیره تجاری .
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی امنیتی در ارتباط با دیواره آتش و نقاط اتصال به شبکه اینترنت ، اینترانت و شبکه های خارج از سازمان و شبکه های داخل .
 • تبدیل اطلاعات به نیازهای خبری و اطلاع رسانی به منظور استفاده مخاطبین .
 • ایجاد پرتال های مختلف .
 • برنامه ریزی و اجرای طرح ها و تولید و تکثیر آرشیو مناسبتهای خبری ، تصویری و عکس .
 • پاسخگویی به سوالات و مطالبات فنی بینندگان وب سایت ایرنا و پرتال های مختلف سازمان .
 • بررسی نحوه ارتباط با موتورهای جستجو و مقابله با تهاجمات اینترنتی .
 • تضمین امنیت شبکه ( جلوگیری از خوانده شدن رکوردهای ویژه مورد نظر سازمان ، مجزا کردن شبکه ویروسها ، جلوگیری از کپی غیر مجاز برنامه های کاربردی و …) .
 • پشتیبانی گیری از پرونده ها به منظور بازیابی پرونده ای که بطور تصادفی توسط کاربر حذف میشود یا بازیابی کپی قدیمی از پایگاه داده ای را که در اثر قطعی برق صدمه دیده .
 • نگهداری سابقه ها ( ثبت نرم افزارو سخت افزار برای ضمانت ، ثبت شماره های سریال برای انبار ، مستثنی سازی اطلاعات شبکه درباره هر ایستگاه کاری ، توجیه خریدهای نرم افزاری و سخت افزاری و …) .
 • بروز رسانی وصله های امنیتی سرورها .
 • بروز رسانی آنتی ویروس ها .
 • امن نمودن سیستم های عامل در سطح سرویس دهنده و ایستگاه های کاری .
 • نگهداری از تجهیزات فنی موجود در اتاق سرور .
 • پاسخگویی به مشترکین خبری ایرنا و تامین و اداره اخبار مورد نیاز مشترکین .
 • ایجاد زیرساخت های فنی برای توزیع اخبار ایرنا .
 • پاسخگویی به نیازهای فنی دفاتر و مناطق خبری داخل و خارجی ایرنا .
 • فروش الکترونیکی محصولات و خدمات خبری ایرنا .
 • یکسان سازی و ایمن نمودن دسترسی کاربران به منابع خبری و فنی ایرنا .
 • فراهم سازی بستر استفاده از رسانه های مختلف نظیر ماهواره و اینترنت به منظور تغذیه خبری واحد مانتیورینگ اخبار .
 • ذخیره سازی دیجیتال محصولات و خدمات ایرنا .
 • ارایه سرویس برای مناسبت های خاص خبری مانند سفر مقامات و حوادث .
 • اجرای مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی.