اداره‌کل مهندسی و زیرساخت

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلعلیرضا شوریده شهری۸۲۹۲۲۱۱۰۸۸۹۰۷۰۵۲۸۸۹۰۷۲۲۰
معاونمحمد رضا علی محمدی۸۲۹۲۲۱۲۰۸۸۹۰۷۲۲۰
رییس گروه زیرساخت های ارتباطی مصطفی ساعتچی۸۲۹۲۲۲۴۰۸۸۹۰۷۰۵۷۸۸۹۰۷۲۲۰
رییس گروه تامین و توزیع نیروی الکترونیکیاکبر حاجیلو۸۲۹۲۳۳۱۱۸۸۹۰۷۲۲۰
رییس گروه تجهیز و پشتیبانی فناوری اطلاعاتکامبیز نوردل۸۲۹۲۲۱۳۰۸۸۹۰۲۸۳۷

شرح وظایف

 • انجام مطالعات و تحقیقات در زمینه فن آوریهای الکتریکی ، الکترونیکی و مکانیکی مورد استفاده در مرکز خبری و اطلاع رسانی موفق جهان و شناخت کاربرد آنها به منظور به خدمت گرفتن کار آمدترین آنها .
 • برنامه ریزی ، طراحی ، آماده سازی و حتی المقدور ساخت وسایل و تجهیزات مورد نیاز ارتباطی سازمان .
 • تهیه و تنظیم و ارائه طرح های توسعه و گسترش شبکه های ارتباطی و مخابراتی اعم از بی سیم ، باسیم صوتی یا تصویری و اجرای طرح های مصوب .
 • کنترل شبکه های باسیم ، بی سیم و ارائه طرحها و سیستم های جانبی برای ایجاد شبکه های کارآمدتر مبتنی بر آخرین دست آوردهای علمی و فنی .
 • کنترل مستمر خطوط ارتباطی تلفنی شهری و تلفن مرکزی سازمان و رفع سریع معایب مربوطه .
 • تهیه طرح ها و نقشه های اجرایی مربوط به پروژه های شبکه های برق و شبکه های مخابراتی و شبکه کامپیوتری سازمان .
 • پیش بینی و اعلام به موقع نیازمندیها و ملزومات ، تجهیزات فنی واحدهای تابعه به دفتر طرح و برنامه و اداره کل امور اداری و پشتیبانی بمنظور تامین اعتبارات و خرید تجهیزات .
 • تهیه و تنظیم گزارش عملکرد نوبه ای جهت ارائه به معاونت فن آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان.
 • آماده سازی ، نصب و راه اندازی دستگاه های اصلی و پیرامونی رایانه ای و ایجاد هماهنگی کامل در تمامی امور عملیاتی بر اساس خط مشی معینه سازمان .
 • نگهداری سخت افزار ها ( نظیر کابل کشی ، نصب چاپگر و نمایشگر و ایستگاه کاری ، افزایش یا کاهش حافظه دستگاه ، تعویض و تعمیر بورد های خراب ، نصب دستگاه های جانبی و …).
 • انجام مطالعه و بررسی برای استفاده از بسترهای نوین ارتباطی.
 • طراحی و نظارت بر نصب و نگهداری شبکه کامپیوتری سازمان.
 • ایجاد بسترهای ارتباطی جدید و نظارت بر انتقال سریع و امن داده ها.
 • بروز رسانی ، توسعه و نگهداری از سیستم تلفنی و مخابراتی سازمان و استفاده از فناوری های روز در زمینه مراکز تلفن .
 • نصب و راه اندازی و نظارت بر کارکرد صحیح بسته های نرم افزاری .
 • نظارت بر تامین و توزیع مناسب انرژی الکتریکی در سازمان .
 • راه اندازی و نگهداری از سیستم های برق اضطراری و ژنراتورهای تأمین نیروی الکتریسیته.
 • مدیریت کشیک های شبانه روزی و روزهای تعطیل حوزه فناوری اطلاعات .
 • نظارت بر قبوض مصرفی برق و مخابراتی سازمان و تأیید آنها.
 • ارتباط مستمر و مناسب با شرکت های برق و مخابرات برای تأمین به موقع خواسته های سازمان و استفاده از سرویس های جدید آنها.
 • اجرای مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی.