منشور اخلاقی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

خبرگزاری جمهوری اسلامی به عنوان خبرگزاری ملی ایران می‌کوشد تا به پشتوانه الطاف بیکران حضرت احدیت، با همت کارکنان حرفه‌ای خدمتگزار در مسیر تحقق آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران و ترویج ارزش‌های متعالی و تثبیت اخلاق نیکوی انسانی در نظام اطلاع رسانی حرکت کند و خود را متعهد به حفظ کرامت انسان‌ها و رعایت حقوق شهروندان با اتکا به اصول زیر می‌داند:

۱- ما متعهدیم که با تشریک مساعی همکاران حوزه های خبری، پشتیبانی و فنی و با بهره گیری از خرد جمعی و مشارکت همگانی همراه با تعهد، تخصص، تدین و قانون مندی برای سربلندی و پیشرفت ایران اسلامی تلاش کنیم.

۲- ما با التزام به شایسته‌سالاری، مسؤولیت‌پذیری، خلاقیت و نوآوری برای گسترش فضیلت های اخلاقی تلاش خواهیم کرد .

۳- ما بر این باوریم که تعهد، دانش، تخصص، تجربه، احساس مسؤولیت،  ابتکار، خلاقیت، عشق و علاقه موجب رشد و پویایی خبرگزاری جمهوری اسلامی خواهد بود.

۴- ما به سلامت جسم و روح همکاران خود اهمیت می‌دهیم و کوشش می‌کنیم رفتاری مبتنی بر صداقت، همدلی، اعتماد و همکاری در همه عرصه ها داشته باشیم.

۵-  ما رعایت آراستگی‌، ادب‌، نظم، پاسخگویی و ارتقای اخلاق حرفه ای را اصل اساسی در سازمان می دانیم.

۶- رویکرد اساسی ما صداقت در اطلاع رسانی و اجتناب از نگاه های شخصی، سلیقه ای و رعایت عدالت و انصاف در تولید محصولات خبری است.

۷- حفظ حریم افراد، سلامت گفتار و کردار، پرهیز از دوگانگی در رفتار و اولویت دادن به مصالح عمومی، مشی رفتاری کارکنان سازمان است.