به گزارش ایرنا، محمدرضا پورمحمدی روز پنجشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه اکنون در عین حالی که باید به فضای شفاف و نقد احترام قائل شویم باید بین رسانه های صادق و غیرصادق تفاوت قائل شد، افزود: خبرنگارانی که به واقعیت و صحت خبر توجه دارند با بقیه تفاوت دارند، مسلم است بین رسانه هایی که حقیقت منتشر می کنند با رسانه هایی که نشر اکاذیب می کنند، نزد مردم تفاوت وجود دارد.

وی افزود: انتظار این است که نقد و شفافیت در رسانه ها بیش از پیش رونق داشته باشد چون اخلاق مداری و امانت داری در تولید و انتشار خبر موجب تاثیرگذاری اخبار می شود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره اجمالی به تاریخ مطبوعات ایران، گفت: دوره انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی دوره شکوفایی مطبوعات است و در هیچ دوره ای آزادی بیان و تکثر رسانه ای تا این حد وجود نداشته است.

پورمحمدی همچنین از اطلاع رسانی به هنگام و پیشرو خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز تبریز تقدیر کرد.

هفدهم مرداد سالروز شهادت محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی «ایرنا» در افغانستان در تقویم رسمی کشور به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است.

*رع*۱۷۱۰
۳۰۷۷/۳۰۹۳