محمدعلی طالبی روز پنجشنبه به مناسبت روز خبرنگار در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی ( ایرنا ) استان یزد با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی و همه شهدای عرصه خبر در کشور و استان اظهار داشت: همیشه از خبرنگاران به عنوان چشم بیدار جامعه یاد شده که شاید این امر به ماهیت و جایگاه خبرنگاری بر می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه خبرنگاران جایگاه مهمی در جامعه مدنی دارند ، افزود: در الگوی حکمرانی خوب ، جایگاه اطلاع رسانی جایگاه برجسته ای است چون خیلی از موارد این بخش مرتبط با حوزه رسانه است.

استاندار یزد با بیان اینکه شفافیت ، پاسخگویی و اطلاع رسانی به طور مستقیم به خبرنگاران مرتبط است، صیانت از جایگاه خبرنگاران و عرصه خبرنگاری را ضروری دانست و تصریح کرد: رسانه‌ها اجازه ندهند این عرصه مورد خدشه قرار گیرد و جایگاه خبر و خبرنگاری ضعیف شود و اعتماد مردم سلب گردد.

طالبی از همه اصحاب رسانه دعوت کرد فضای مفاهمه برای تحقق رسالت خبرنگاری فراهم کنند که این مورد نیازمند حمایت همگان و کمک مدیران استان خواهد بود و می‌توانند به اتکای فعالیت‌های خود فضای بهتری در عرصه اطلاع‌رسانی فراهم کنند.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان یزد به وظیفه خطیر ایرنا در اطلاع رسانی اشاره و اظهار امیدواری کرد که این رسانه فراگیر همچون گذشته، رسالت خویش را ایفا کند.

وی با بیان اینکه خبرنگاران باید خودشان برای بهبود فضای اطلاع رسانی برنامه ریزی کنند روز خبرنگار را به همه فعالان این عرصه تبریک گفت .

طالبی ، خبرنگاران را بازوان دولت در اطلاع رسانی و شفافیت دانست و اظهار داشت: در شرایط امروز کشور و استان یزد ، رسانه ها باید از یک سو برای ارتقاء سطح جامعه و مدیران و از سوی دیگر برای صیانت از جایگاه خودشان تلاش جدی داشته باشند.

استاندار یزد تأکید کرد: خبرنگاران و فعالان عرصه اطلاع رسانی با برنامه ریزی مناسب ، نباید اجازه دهند به این عرصه خدشه وارد شده و جایگاه خبر و خبرنگاری ضعیف شود و در نتیجه اعتماد مردم به آنها ضعیف شود.

۱۷مرداد سالروز شهادت محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزار شریف افغانستان در تقویم جمهوری اسلامی روز خبرنگار نام گذاری شده است.

*رع*۱۷۱۰
۱۹۶۸/ ۶۱۹۷