خدابخش مرادی نافچی روز پنجشنبه در جریان بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز زنجان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی و شهدای رسانه، افزود: از جهت وابستگی شهید صارمی به خبرگزاری ایرنا ترجیح داده شد تا به مناسبت روز خبرنگار در دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی حضور پیدا کنیم، زیرا وقتی که در این رسانه حضور داریم به این معنی است که به دفتر همه رسانه ها رفته ایم.

وی با بیان اینکه امروز خبرنگار فقط نقش انتقال اطلاعات را ندارد، بلکه نقش اصحاب رسانه، روشنگری، آگاهی بخشی، هدایت گری، راهبری ، اعتماد آفرینی،پویایی و تحرک بخشی است، تصریح کرد: روز خبرنگار بهانه ای برای تبیین این جایگاه اصحاب رسانه است.

مرادی نافچی به لزوم تبیین جایگاه خبرنگاران از سوی مسئولان اشاره کرد و افزود: خبرنگار و خبر رسانی می تواند با تاثیرگذاری بر هدایت گری پیرامون سیاست ها، برنامه ها و اقدامات، نقش مهمی در روشنگری و آگاهی بخشی به مسئولان داشته باشد چرا که ممکن است تصمیم ها و اقدامات از ریل خودش خارج شود.

وی به لزوم نقد عالمانه و هدایتگرانه تاکید کرد و گفت: نقد، پیش رونده و موثر است و فرایند توسعه را شتاب می دهد، اگر جامعه همه اش دچار تعریف و تمجید شود، سکون ایجاد می شود.

معاون سیاسی استاندار زنجان به ضرورت تجلیل متناسب با شأن خبرنگاران اشاره کرد و افزود: تجلیل از اصحاب رسانه نباید منحصر به دستگاههای دولتی باشد بلکه باید کاری کنیم جامعه از خبرنگار تجلیل کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دشمن به دنبال ناکارآمد نشان دادن نظام جمهوری اسلامی است، گفت: امید آفرینی و اعتماد زایی در جامعه از طریق تبیین و اطلاع رسانی خدمات نظام و دولت میسر می شود.

مرادی نافچی ادامه داد: کارگزان نظام و دولت هم باید با ارتباط منطقی با رسانه ها، خدمات انجام گرفته را به رسانه ها ارائه کنند.

خیرالله ترخانی، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری زنجان نیز در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه، گفت: در فضای کنونی که شاهد جنگ روانی دشمن هستیم، آنچه که وظیفه خبرنگاران را سنگین می کند، خبررسانی دقیق و سریع است، چون وقتی خبر دقیق به شهروندان نرسد، دشمنان می توانند از چنین خلأیی برای عملیات روانی بهره بگیرند.

*رع*۱۷۱۰

۳۰۸۸