احمد توصیفیان روز پنجشنبه با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مرکز همدان و دیدار با خبرنگاران و کارکنان این مرکز با تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: خبرگزاری ایرنا با توجه به سابقه طولانی و بهره گیری از نیروهای توانمند، متخصص و باتجربه تاکنون نشان داده که امین‌ترین و دقیق‌ترین رسانه است و همواره موفق عمل کرده است.
وی ادامه داد: خبرنگاران باید صداقت در گفتار و اطلاع رسانی و انتقال مطالب بدون جانبداری را در اولویت قرار دهند است و مصالح جامعه را در نظر بگیرند.
وی با بیان اینکه خبر باید مسیر عدالت و توسعه جامعه را در پیش بگیرد افزود: خبرنگار باید شجاعت داشته باشد و صداقت و قضاوت عادلانه باید از ویژگی های اصلی یک خبرنگار باشد.
وی با بیان اینکه ایرنا همیشه و در همه حال با مسئولان استان همراهی خوبی داشته است و مطالب و دستاوردها را به خوبی انعکاس داده گفت: خبرگزاری جمهوری اسلامی جایگاه والایی در جامعه دارد زیرا زبان گویای نظام و دولت و رابط میان مردم و مسئولان و همچنین انتقال دهنده مشکلات و مسائل مردم به نظام و سیستم اداری و مدیریتی است.

توصیفیان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه یک هزار و ۱۰۰ شرکت تعاونی در قالب ۲۲ نوع تعاونی در استان همدان وجود دارد افزود: این تعاونی ها در بخش های صنعت، کشاورزی، خدمات، مسکن و عمران و اتحادیه های تعاونی تولید در سطح استان همدان فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه تعاونی ها تجربه بسیار موفقی برای عملیاتی کردن راهبردهای اقتصاد مقاومتی هستند که باید هر روز توسعه یابند ادامه داد: تعاونی ها بهترین جلوه گاه پیوند ابعاد چهارگانه توسعه و فضایی مناسب برای مشارکت اقتصادی و توزیع عادلانه دستاوردهای ناشی از کار و تلاش جمعی هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان اظهار داشت: تعاون موجب افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه، توزیع عادلانه ثروت و مردمی شدن اقتصاد به عنوان یکی از مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی می شود.

وی برون گرا، درونزا بودن، مردمی بودن، عدالت طلبانه و دانش بنیان بودن را از دیگر مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی و تاثیر تعاونی ها بر آن برشمرد و تاکید کرد: از طریق شکل گیری تعاون فرصت های برابر برای همه افراد جامعه در عرصه کار و تلاش فراهم می شود.

توصیفیان همچنین با تبریک هفته خبرنگار اظهار داشت: دغدغه و رسالت خبرگزاری ایرنا با مجموعه دولت مشترک است و این باعث دلگرمی و ظرفیت مناسبی برای مدیران و دستگاه های اجرایی استان شده است.

وی با تاکید بر نقش رسانه ها در پیشبرد اهداف و توسعه جامعه ادامه داد: رسانه ها هم به عملکرد دستگاه ها واقف هستند و هم در بطن مشکلات مردم قرار دارند پس این هم افزایی با رسانه ها می تواند موجب بهره مندی مردم از این خدمات مشترک شود.

۷۵۲۳/۲۰۹۰