به گزارش روابط عمومی ایرنا، در متن حکم آمده است:
همکاری در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان خبرگزاری جمهوری اسلامی، همفکری و هماهنگی با مسئولان سازمان و روسای مراکز و دفاتر، ارائه راهکارهای عملیاتی برای پوشش خبری سریع، دقیق و جامع از سوی مراکز و دفاتر استانی در منطقه تحت پوشش، کمک به اجرای سیاست‌های نظام در عرصه اطلاع رسانی و تبیین هرچه بیشتر برنامه‌های دولت از جمله مهمترین انتظارات اینجانب از جنابعالی است.
همچنین نظر به تجارب عملی و دانش فنی شما در حوزه روزنامه‌نگاری و رسانه انتظار می‌رود
در همکاری با معاونت خبر، مشارکت مؤثری در فرآیند سیاست‌گذاری محتوایی اتاق خبر، نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها و افزایش ضریب نفوذ ایرنا در میان رسانه‌ها و عموم مخاطبان داشته باشید.