سالار قاسمی  روز پنجشنبه  در بازدید از ایرنا با  گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اهل قلم به ویژه شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی  اظهار داشت: قلم فصل مشترک بین خبرنگاران و آموزش و پرورش است که هر ۲ در راستای اگاهی بخشی و روشنگری در جامعه تلاش می کنند.
وی  با اشاره به اینکه ایرنا حجم بیشتری از انعکاس اخبار و گزارش ها را  در عرصه اطلاع رسانی بر عهده دارد، بیان داشت: انتظار می رود رسانه ها در حوزه آموزش و پرورش با نگاهی منصفانه وارد عمل شوند.
قاسمی پرداختن به مسائل آموزش و پرورش در رسانه هابه ویژه در ایرنا را ضروری دانست و ادامه داد:  آموزش و پرورش باید به دغدغه اول جامعه تبدیل شود.
مدیر کل آموزش و پرورش گفت: در زمان حاضر  رویکرد رسانه ها در حوزه آموزش و پرورش بیشتر خبری است در حالی که باید رویکرد تحلیلی و مطالبه گرانه داشته باشیم.
وی اضافه کرد: ماهیت رسانه ها بر این است که مردم آگاه و مطلع باشند و همه جا شیشه ای باشد .
قاسمی عنوان کرد: رسالت عظیم رسانه ها ، اعتماد سازی بین حاکمیت و ملت است.
مدیرکل آموزش و پروزش البرز ادامه داد: دشمنان به دنبال کم رنگ کردن خدمات نظام و دولت درایران اسلامی هستند تا اعتماد که سرمایه ای اجتماعی است درجامعه آسیب ببیند.
وی اظهارداشت : استان البرز ظرفیت بالایی دارد که اکنون زمان نمود و شکوفایی آن فرا رسیده است.
استان البرز ۴۶۰ هزار دانش آموز دارد.

*رع*۱۷۱۰

۲۸۱۹/ ۶۱۵۵