علیرضا نصر اصفهانی روز پنجشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز اصفهان به مناسبت روز خبرنگار افزود: رسانه ها نقش بسزایی در آشنا کردن مردم با وظایف شوراها و حقوق آنها در قبال شورا دارند.

وی با بیان اینکه تاکنون در این زمینه کم کاری شده است، اظهار داشت: باید ارتباطات بین شورا و رسانه ها تقویت و تکمیل شود.

نصر اصفهانی با اشاره به عمر۲۰ ساله شورای اسلامی اصفهان خاطرنشان کرد: این شورا اکنون مانند درخت تنومندی است که مردم باید با آرامش زیر سایه آن قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه در معرفی شورا، اعضای آن و کمیسیون های شورا دچار نواقصی هستیم، تاکید کرد: برای معرفی این موارد نیاز به کمک رسانه ها داریم.

وی از آمادگی این شورا برای تعامل و همکاری بیشتر با خبرگزاری جمهوری اسلامی خبر داد و تاکید کرد: باید به جای فرار از مطبوعات و رسانه ها، از آنها استقبال کرد و در این کار پیشقدم شد.

نصر اصفهانی به همراه رییس دبیرخانه و روابط عمومی شورای اسلامی اصفهان در این بازدید با رییس، دبیران و خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز اصفهان، گفت و گو و تبادل نظر کردند.

۱۷ مرداد سالروز شهادت محمود صارمی خبرنگار فقید ایرنا به دست گروهک تروریستی طالبان در مزار شریف افغانستان، روز خبرنگار نام گرفته است.

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به عنوان خبرگزاری رسمی ایران در سال ۱۳۱۳ هجری شمسی تاسیس شد.

۳۰۱۱/۶۰۲۷