به گزارش ایرنا، مهدی حسینی نژاد روز پنجشنبه در جریان بازدید از ایرنا به مناسبت ۱۷ مردادماه روز خبرنگار افزود: دولت و با کمک بخش خصوصی در استان کرمان با ظرفیت ها و پتانسیل های موجود اتفاقات خوبی را در راستای توسعه و رشد استان رقم زده است.
وی با اشاره به اتفاقات میمون و تلاش های خوبی که در این دوران رخ داده، گفت: اطلاع رسانی به موقع و درست این اتفاقات توسط رسانه می تواند به ایجاد نشاط و امنیت در مردم بسیار کمک کند.
حسینی نژاد با اشاره به وجود فضای مجازی و این رقیب ناجوانمردانه تصریح کرد: این مسئولیت رسانه است که با اطلاع رسانی به موقع و درست و بسط دادن واقعیت ها به جامعه از طریق رسانه های اجتماعی بتواند مسئولیت سنگین خود که رشد و ارتقاء جامعه است را درست انجام دهد.
رئیس صمت استان کرمان افزود: تلاش ما بر این است که ظرفیت های استان را از بالقوه به بالفعل تبدیل کنیم و آن سند راهبردی که می خواهیم ببندیم براساس واقعیت های موجود بوده تا بتوانیم با برنامه هایی که داریم آن را تحقق بخشیم.
وی استان کرمان را استانی معدن خیز اعلام کرد و گفت: ذخائر خیلی خوبی را در کرمان داریم و اما با وجود این پتانسیل های معدنی خوب در استان ارزش افزوده نداشته ایم ولی خوشبختانه طی چند سال اخیر با قانون اصلاح رفع تولید موانع توانستیم صنایع معدنی بزرگی در استان داشته باشیم به گونه ای که کرمان دارد تبدیل به یک استان صنعتی می شود.
حسینی نژاد افزود: ۲۰ درصد فولاد کشور در کرمان هست و تا ۱۴۰۰ نیز با افتتاح هایی که صورت می گیرد استان به قطب صنعتی تبدیل خواهد شد
رئیس صمت شمال استان همچنین گفت: زنجیره تولید در کرمان کامل است و پتانسیل بعدی شرکت های قطعه سازی و صنایع وابسته و خدمات است که همگی فرصت های شغلی زیادی را به وجود می آورند.

۹۸۸۹ / ۵۰۵۴