به گزارش خبرنگار ایرنا ارسلان زارع ظهر یکشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز رشت، با خبرنگاران این رسانه ملی در فضایی صمیمی، دیدار و گفت وگو کرد.

وی با قدردانی از اهتمام و تلاش خبرنگاران ایرنا، روز خبرنگار را به آنان تبریک گفت و از کوشش های آنان در پوشش اخبار و رویدادهای استان، قدردانی کرد.

ارسلان زارع و هیأت همراه همچنین از بخش های مختلف این رسانه بازدید کردند.

در این بازدید امیرحسین کبیری رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی گیلان گزارش مبسوطی از عملکرد ایرنا در پوشش رسانه ای اخبار استان در راستای پیشبرد اهداف و منافع نظام اسلامی و توسعه گیلان ارائه کرد.

شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) در سال ۱۳۷۷ به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در شهر مزارشریف مرکز استان بلخ در شمال افغانستان توسط نیروهای افراطی طالبان به شهادت رسید و روز شهادتش در تقویم رسمی ایران روز خبرنگار نامگذاری شد.

۷۲۹۶