در این نشست کارشناسان و صاحب نظران درباره ،آخرین وضعیت کشمیر تحت کنترل هند پس از تحولات دو هفته گذشته که به لغو ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند و اعلام وضعیت ویژه و استقرار نیروهای نظامی هند منجر شد ،بررسی و تبادل نظر کردند.
در این نشست ضمن پرداختن به تحولات اخیر منطقه کشمیر و افزایش تنش ها میان هند و پاکستان بر سر خط کنترل مرزی ،نوع موضع گیری ایران در خصوص مساله کشمیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .
همچنین شرکت کنندگان  دراین نشست به تحلیل مواضع سازمان ملل ،چین ،روسیه  ،آمریکا،عربستان ،ترکیه و دیگر کشورها در خصوص کشمیر پرداختند.
قدرت الله الیکایی کارشناس مسائل شبه قاره پس از تحلیل وضعیت هند ،پاکستان و آینده کشمیر به سوالات پاسخ داد.
در این نشست ،غلامحسین اسلامی فرد ،محمد سرورنیا ،عبدالرضا بندی ،احمدعلی خلیل نژاد ،وحیده دینداری ،محمد رضا منافی ،بهادر حسینی تشنیزی مسوولان پیشین دفاتر ایرنا در پاکستان و هند به بیان نظرات خود در خصوص تحولات کشمیر پرداختند.