به گزارش روابط عمومی، در این دوره که با هدف بازآموزی نیروهای مورد نظر انجام گرفت، مسئولان دفاتر با مباحث مربوط به اصول نگارش و نامه نگاری اداری، مهارت های ارتباطی و وظایف دفتری اشنا شدند. همچنین آداب و اصول تشریفات و مهارت های ارتباطی ویژه نیروهای خدماتی ارائه شد. آشنایی با رایانه (برنامه های آفیس) و سامانه های اداری برای مسئولان دفاتر مدیران طی هفته آینده برگزار می گردد.