به گزارش روابط عمومی و به نقل از دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری، در اجرای ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن و ردیف های ۱ و ۲ بند ب ماده ۱۱۶ قانون مذکور و در راستای انجام وظایف محوله و با توجه به نیاز سازمانی، مشاغل اختصاصی سازمان توسط گروه تشکیلات، بهبود سیستم ها و روشها مورد مطالعه، بررسی و نیاز سنجی قرار گرفت و در نهایت مجدداً بازنگری و به روز رسانی گردید و پس از طی فرایندهای اداری تحت عناوین “خبرنگار- کارشناس امور خبری-کارشناس عکس و فیلم خبری- کارشناس امور محصولات رسانه ای” مورد تائید سازمان اداری و استخدامی کشور (امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت) قرار گرفت و جهت اجرا ابلاغ گردید.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر:

https://pr.irna.ir/wp-content/samir/pdf/mashaghel-98.pdf

 

*رع*۱۷۱۰