هاشمی در دیدار« جوزپه پرونه» سفیر ایتالیا در ایران خاطرنشان کرد، چالش های آمریکا با ایران از زمانی شروع شده که فرآیندهای دموکراتیک در ایران مانند برگزاری انتخابات و نقش آفرینی زنان توسعه یافته است و در چهار دهه گذشته شاهد دشمنی های آمریکا با مردم ایران از جمله در جریان تحریم های ظالمانه بوده ایم.
وی با تاکید بر اینکه دولت و ملت ایران از بسیاری موانع ناشی از تحریم ها عبور کرده و اکنون کشور در حال حرکت بسوی ثبات اقتصادی قرار دارد، گفت: از رسانه های مهم جهان که بیشتر آنها در تهران دفتر و نماینده دارند انتظار می رود واقعیت های ایران را در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.
مدیرعامل ایرنا در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح فضای اجتماعی و فرهنگی ، جایگاه مردم از جمله زنان، ظرفیت های اقتصادی و گردشگری ایران، اظهارداشت که رسانه های ایتالیایی و ایرانی به ویژه خبرگزاری های رسمی دو کشور زمینه ساز شناخت متقابل مردم ایران و ایتالیا از یکدیگر باشند و ظرفیت های دو طرف را برای تعمیق و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی و همکاری های فرهنگی ، علمی ، دانشگاهی ، رسانه ای و گردشگری تهران و رم مورد اهتمام ویژه قرار دهند.
هاشمی با تاکید بر ضرورت تلاش رسانه ها برای ترویج « همگرایی و روابط صلح جویانه در سطح منطقه و جهان»، تاکید کرد که رویکرد ایرنا با سابقه ای ۸۵ ساله در حوزه خارجی معرفی واقعیت ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در برقراری امنیت در جهان و منطقه و توسعه و تقویت روابط ایران با کشورهای جهان به ویژه همسایگان است.

سفیر ایتالیا: واقعیت های ایران با آنچه شنیده ام، تفاوت دارد
سفیر ایتالیا در ایران نیز در این دیدار که روز دوشنبه برگزار شد، گفت: نخستین حضورم در ایران به سفر سال ۲۰۰۵ برای گذراندن تعطیلات برمی گردد و آنچه دیدم با آنچه خوانده و شنیده بودم،‌ تفاوت زیادی داشت و زمانی هم که به عنوان سفیر فعالیت خود را شروع کردم، این تفاوت‌ها را بیشتر مشاهده کردم.
جوزپه پرونه با اشاره به روابط نزدیک میان دو ملت ایران و ایتالیا افزود:بعد از چین، دانشجویان ایرانی، بیشترین شمار دانشجویان خارجی در ایتالیا را تشکیل می‌دهند.
وی از ملت ایران به عنوان ملتی پرانرژی و فرهیخته یاد و ابراز امیدواری کرد که ملت های جهان از جمله ایتالیایی ها با واقعیت های ایران بیشتر آشنا شوند.
سفیر ایتالیا در این زمینه بر نقش و وظیفه رسانه ها تاکید کرد.
پرونه در پایان این دیدار که بیش از یک ساعت طول کشید از اتاق های خبر داخلی و خارجی ایرنا دیدن کرد و ضمن گفت وگو با سردبیران و خبرنگاران از نزدیک در جریان فعالیت های خبری ایرنا در حوزه های مختلف قرار گرفت.

*رع*۱۷۱۰