به گزارش روابط عمومی ایرنا، متن حکم معاون توسعه و مدیریت و پشتیبانی، به شرح زیر است:

 

جناب آقای احمد فرهانی

نظر به تعهد و تجارب ارزنده شما، بدینوسیله به عنوان ” معاون دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری ” سازمان خبرگزاری منصوب می شوید.

از جنابعالی انتظار می رود در همراهی کامل با مدیریت محترم دفتر در مسیر تدوین و اجرایی شدن برنامه راهبردی ایرنا با پیگیری محورهای فراروی سازمان که مبتنی

بر برنامه ریزی و مدیریت بودجه،  آموزش و بهسازی منابع انسانی،  نظارت بر عملکردها به منظور افزایش بهره وری و  اصلاح ساختار به منظور چابک سازی سازمان و

پیگیری امور مربوط به مجمع عمومی خبرگزاری جمهوری اسلامی است، کمال تلاش را داشته و در این مسیر موفق باشید.

 

مهدی شفیعی

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی  

 

شایان ذکر است احمد فرهانی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات می باشد .

مدیرکل مهندسی و ارتباطات، معاون فنی، مشاور مدیرعامل و عضویت و دبیر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری از سوابق وی در خبرگزاری جمهوری اسلامی می باشد.

 

*رع*۱۷۱۰