به گزارش روابط عمومی ایرنا در این حکم آمده است:

سرکار خانم معصومه امیدی

با توجه به توان و تعهد حرفه‌ای سرکارعالی به موجب این ابلاغ به عنوان “رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان ایلام” منصوب می شوید.
انعکاس مطالبات مردمی در راستای تقویت امید و اعتماد اجتماعی، هدفمندسازی اخبار تولیدی، پوشش دقیق، جامع و به موقع تحولات و رویدادها، بهره‌‎گیری از توانمندی های نخبگان و استفاده شایسته از فناوری‎های خبری از جمله ماموریت‎های شما خواهد بود.
امیدوارم با عنایت به برنامه راهبردی ایرنا به عنوان منشور همکاری مشترک، مسیری اثرگذار برای آینده ایرنا در استان ایلام ترسیم نمایید و با استفاده از ظرفیت‎های استانی برای بهبود امکانات به منظور ارائه تولیدات مبتنی بر تقاضا و نیاز جامعه، در ارتقای منزلت و موقعیت ایرنا موفق باشید.
لازم می دانم از خدمات و تلاش های جناب آقای شهریار حیدری‌فر در دوه تصدی این مسئولیت قدردانی کرده و برای ایشان آرزوی تندرستی و سربلندی کنم.

 

سید ضیاء هاشمی
مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)