به گزارش روابط عمومی ایرنا در این حکم آمده است:

جناب آقای محمدحسن دوستارگان

نظر به تجربه و تعهد حرفه ای جنابعالی، به پیشنهاد معاون محترم خبر و به موجب این حکم به عنوان ” معاون اداره کل اخبار خارجی در امور برون مرزی” منصوب می شوید.
حرکت در مسیر برنامه راهبردی خبرگزاری جمهوری اسلامی با هماهنگی مدیرکل اخبار خارجی به منظور تقویت جایگاه ایرنا در حوزه برون مرزی و زبان های خارجی از جمله انتظارات از شما در دوره پیش رو است.
راهبرد حوزه برون مرزی ایرنا «گفتگو با جهانیان از ایران» است. بنابراین ضروری است برای تبیین و معرفی پیشرفت ها، توانمندی ها و ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران به مخاطبان درعرصه های اقتصادی، تجاری، گردشگری، فرهنگی، علمی و دانشگاهی، از توان نیروهای کارآزموده و نیز از فناوری های نوین مانند عکس، فیلم، اینفوگرافیک و موشن گرافیک حداکثر بهره گیری به عمل آید.
لازم می دانم از زحمات آقای تورج شیرآلیلو در دوره تصدی این مسئولیت قدردانی و برای ایشان آرزوی تندرستی و سربلندی کنم.

 

سید ضیاء هاشمی
مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)