سردار وحید مجید روز چهارشنبه پس از حضور در ایرنا با سیدضیا هاشمی مدیرعامل ایرنا دیدار و گفت وگو کرد.

وی همچنین از بخش های مختلف این خبرگزاری از جمله گروه اخبار صوتی و تصویری و اتاق خبر دیدن کرد و در جریان روند تهیه و تولید اخبار و گزارش های خبری و تصویری و انتشار آنها روی خروجی های این رسانه قرار گرفت.
رئیس پلیس فتا در ادامه در نشست خبری با خبرنگاران ایرنا، به پرسش ها در زمینه موضوعات مختلف از جمله فضای مجازی و چالش های آن پاسخ داد.