به گزارش روابط عمومی ایرنا در این جلسه که با حضور مشاورین پروژه های استقرار نظام مدیریت بهره وری و بودجه ریزی عملیاتی انجام گرفت، هاشمی مدیرعامل و رئیس کمیسیون توسعه مدیریت سازمان برگزاری این نشست را نقطه عطفی برای توسعه و پیشرفت نظام مدیریت بهره وری ایرنا برشمرد.در ادامه گودرزی نژاد مشاور پروژه بهره وری سازمان گزارشی در خصوص اقدامات و پروژه های احصاء شده در جلسات کارگروه بهره وری و وضعیت پیشرفت سند بهره وری سازمان ارائه کرد.


همچنین حیدری مشاور پروژه بودجه ریزی عملیاتی سازمان، در خصوص مراحل انجام کار و فرایند استقرار اطلاعات در نرم افزار الماس توضیح داد
در این جلسه ضمن بررسی روند پیشرفت پروژه ها، اقدامات صورت گرفته در واحد های سازمانی و نتایج حاصله، گزارش آخرین اقدامات انجام شده در خصوص تبدیل وضعیت پرسنل سازمان توسط مدیر کل امور اداری و پشتیبانی ارائه و مقرر شد نسخه نهایی سند بهره وری سازمان از سوی دفتر برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری تهیه و جهت عملیاتی سازی از سوی مدیر عامل سازمان ابلاغ گردد.


برگزاری جلسه طی دو هفته آینده با حضور مدیر عامل سازمان، ارائه گزارش نتایج نهایی پروژه بودجه ریزی عملیاتی از نرم افزار الماس و پیگیری تبدیل وضعیت کارکنان مطرح شده در بند ۳ دستور جلسه، از دیگر موارد مطروحه در این نشست بود.