به گزارش روابط عمومی ایرنا در این حکم آمده است:

همکار ارجمند جناب آقای رضا خوش‌لهجه یزدی
به پیشنهاد معاون محترم خبر و بنا به تجربه و تعهد جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سردبیر گروه اخبار برون‌مرزی» خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) منصوب می‌شوید.
تلاش برای تحقق برنامه راهبردی ایرنا، التزام به مرامنامه حرفه‌ای خبرنگاران ایرنا، برنامه ریزی برای ارائه تصویری روشن و دقیق از جمهوری اسلامی ایران در خروجی‌های برون‌مرزی با تأکید بر تولید محتوای کیفی از جمله انتظارات از جناب‌عالی است.
لازم می‌دانم از زحمات جناب آقای محمدرضا منافی در طول مدت تصدی گروه اخبار برون‌مرزی قدردانی و برای ایشان آرزوی تندرستی و سربلندی کنم.

سیدضیاء هاشمی

رع/۳۲۳۷