سمانه حسن پور روز دوشنبه در دیدار رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی لرستان افزود:‌ نقشی که رسانه ها به ویژه خبرگزاری جمهوری اسلامی در شفاف سازی دارند بسیار مهم و تاثیرگذار است.

وی اظهار داشت: همانطور که مرکز آمار، مسئول ارائه آمار برای برنامه ریزی های دقیق است ایرنا نیز باید تصویر درستی از شرایط جامعه را برای مدیران ایجاد و همچنین نسبت به شفاف سازی عملکرد دستگاهها برای مردم اقدام کند.

وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه مسئولیت برنامه ریزی، بودجه ریزی، نظارت، استخدام نیروهای کیفی و اقدامات آموزشی و پژوهشی را دارد و تلاش می کند ارتباط خوبی با رسانه برقرار کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان با تاکید بر انجام فعالیت های توسعه ای شاخص در استان اظهار داشت: مدیران باید کمبود و ضعف ها را شناسایی کنند که رسانه ها نقش حمایتی خوبی در این راستا دارند.

رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی لرستان نیز گفت: ایرنا با سابقه بیش از ۸۰ سال فعالیت بررسی مشکلات دوجانبه مردم و دستگاهها را وظیفه خود می داند.

محمد علیدوستی افزود: در جریان سیل فروردین ماه لرستان خبرگزاری ایرنا فعالیت بسیار موثری داشته که با گذشت چندماه از این واقعه همچنان، انتشار اخبار و گزارش در این راستا را جز اولویت های خود می داند.

 

*رع*۱۷۱۰