دکترسید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ریاست شورای عالی ایرنا را بر عهده دارد و دکتر حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهور و رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، دکتر حسین انتظامی معاون وزیر و رییس سازمان سینمایی، سمعی و بصری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکترحمید ابوطالبی مشاور رییس جمهور، علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور، کیوان خسروی معاون فرهنگ و ارتباطات دبیرخانه شورای امنیت ملی و سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امورخارجه و نماینده وزیر دیگر اعضای شورای عالی ایرنا می باشند.

در این نشست، دکتر سید ضیاء هاشمی مدیر عامل، پدرام الوندی، مهدی شفیعی و دکتر وحید رافع  معاونان خبر، توسعه مدیریت  و مهندسی و فناوری اطلاعات  سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش مبسوطی از آخرین تحولات ایرنا در حوزه های خبری، فنی و اجرایی بصورت پاورپوینت ارائه کردند.

اعضای شورای عالی ایرنا ضمن تقدیر از اقدامات اخیر ایرنا در تولید اسناد بالادستی از جمله برنامه راهبردی و مرام نامه حرفه ای ایرنا و همچنین تحولات خوب در حوزه فنی و خبر، بر ضرورت تشکیل منظم جلسات شورای خط مشی ایرنا با هدف بررسی مسایل پیش روی دولت و کشور و ارائه پیشنهادات عملی برای رفع موانع و مشکلات ایرنا برای طرح و تصویب در جلسات آتی شورای عالی ایرنا تاکید نمودند.

جلسات شورای عالی ایرنا به موجب ماده ۳۳ اساسنامه سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی هر سه ماه برگزار می شود.

 

*رع*۱۷۱۰