در ۲ روز گذشته با حضور معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد نشست های تخصصی با موضوع ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی و همچنین استاندارد سازی شهربازی ها در همدان برگزار شد.

در حاشیه این نشستها از خبرنگار ایرنا به عنوان رسانه برتر در پوشش اخبار این حوزه و اهتمام در فرهنگ سازی استاندارد قدردانی شد.

در متن این تقدیرنامه آمده است:

به پاس همت سرکار عالی که ضرورت نهادینه شدن فرهنگ استاندارد سازی و تحقق شعار متعالی ” رونق تولید” را به شایستگی پرآوازه نمودید، تقدیر و تشکر می نمائیم.

 

*رع*۱۷۱۰