در این آئین که روز پنجشنبه با حضور بهرام سرمست استاندار قم، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و  سید موسی حسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد، سمیه حیدری در بخش مصاحبه و سید محمدابراهیم جنابان در بخش ویژه این جشنواره موفق به کسب عنوان شدند.

در بخش اصلی و در رشته مصاحبه ، هیات داوران از میان ۶۰ مصاحبه ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره مصاحبه خبرنگار ایرنا با عنوان « جمعیت زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد قم ۲ برابر شده است» نوشته سمیه حیدری را به عنوان مقام دوم این بخش انتخاب کردند.

همچنین در بخش موضوعی این جشنواره که به رونق تولید و بیانیه گام دوم اختصاص داشت، خبرگزاری ایرنا صاحب نماینده بود که در این بخش هیات داوران از ۳۱ اثر ارسال شده با موضوع رونق تولید، گزارش «رونق تولید محافظ کارآمد اقتصاد ملی» نوشیه سید محمد ابراهیم جنابان موفق به کسب عنوان سوم این جشنواره شد.

۳۹۶ اثر به دومین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری خبر این استان ارسال‌شده‌ که از این تعداد ۳۳۰ اثر در بخش اصلی و ۶۶ اثر در بخش ویژه است. در بخش اصلی این جشنواره و در رشته گزارش تصویری و مکتوب ۱۰۱ اثر، تیتر ۵۲ اثر، یادداشت و سرمقاله ۵۶ اثر، خبر ۲۱ اثر، مصاحبه ۶۰ اثر، صفحه‌آرایی ۲۱ اثر، طنز مکتوب ۹ اثر و عکس خبری ۱۰ اثر به جشنواره ارسال شده‌است.

۳ درصد رسانه‌های دارای مجوز کشور متعلق به استان قم است. از ۴۲ خبرگزاری کشور، بیش از ۱۵ خبرگزاری در قم دارای نمایندگی است ضمن اینکه از ۱۷۲ روزنامه دارای مجوز برای توزیع سراسری، حدود ۱۰ روزنامه سراسری در قم دارای دفتر نمایندگی می‌باشد.

 

*رع*۱۷۱۰