این کارگاه با حضور تعدادی از دبیران و سردبیران سازمان برگزار شد و به موضوع‌هایی نظیر، تاریخچه عکاسی  و نمایش و نقد و بررسی عکس‌های خبری اشاره شد. سالمی در این کارگاه، به نکاتی که کمک می‌کنند خبرنگاران خبرگزاری‌ها عکس‌های بهتری انتخاب کنند اشاره کرد و به پرسش‌های حاضران در این باره پاسخ گفت.

 

*رع*۱۷۱۰