این مسابقه با شرکت مدیران و کارکنان بسیجی فعال سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی در مجموعه باشگاه تیراندازی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد و نفرات برتر مسابقه مشخص شدند.