زمان برگزاری دوره: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴-۱۳۹۸/۰۹/۲۵

ساعت برگزاری: ۱۲:۰۰- ۱۰:۰۰

محل تشکیل کلاس: سالن کنفرانس ساختمان شقایق (خیابان عبده، خیابان عزیزاللهی،پلاک ۴)

استاد: دکتر ثنائی

نکته ها:

  • در کلاس ها حضور و غیاب می شود.
  • بعداز شرکت فعال در کلاس های یادشده، امتیاز و گواهی شرکت در دوره برای شرکت کنندگان محاسبه خواهد شد.

 

*رع*۱۷۱۰