مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در فرودگاه اشرفی اصفهانی مورد استقبال فرماندار کرمانشاه، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری، مدیرکل کتابخانه های عمومی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای، معاون فرهنگی و مدیر روابط عمومی دانشگاه رازی، رئیس خبرگزاری ایرنا مرکز کرمانشاه و جمعی از خبرنگاران قرار گرفت.

حضور در نشست روسای دانشگاه های استان کرمانشاه، دیدار با استاندار کرمانشاه، نشست با اعضای هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی ها، هیات مدیره خانه مطبوعات و شورای اطلاع رسانی استان و دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی استان با موضوع رویداد بین المللی گردشگری ۲۰۲۰ از دیگر برنامه های سفر ۲ روزه مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در سفر به استان کرمانشاه است.

ر ع ۱۶۹۳