روزنامه ایران اولین محصول از مجموعه محصولات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران است اما به این مجموعه در طول زمان عناوین دیگری اضافه شده است.
ایران الان یک نهاد رسانه‌‌ای است. نهادی که با یک روزنامه شکل گرفت، به مرور و با تلاش کسانی که طی ۲۵ سال هرکدام خشتی بر این بنا نهادند، حالا تبدیل به نهادی شده که در جستجوی ارتباط با افرادی با سلایق و علاقه‌مندی‌ها و زبان‌های گوناگون (فارسی، انگلیسی و عربی) در بسترهای مکتوب و آنلاین و تصویری است.
ایران همچنان که از روز نخست پایه‌گذاری شد، تجمیع چند نسل روزنامه‌نگاری است. ایران صدای دولت مستقر را به عنوان منتخب ملت به آنها می‌رساند. در اینجا دولت، دولت همه مردم ایران با هر تنوع مذهبی و قومی و سیاسی به عنوان هموطنان است. ایران به عنوان یک نهاد رسانه‌‌ای دوری از افراط و تفریط را سرلوحه امور خود قرار داده است. ما در ایران هم مطالبات ملت را انعکاس می‌دهیم و هم عملکرد دولت را و براین اعتقادیم که ملت و دولت در پیوستگی عمیق با یکدیگر خواهند توانست آبادانی و سربلندی کشور را رقم بزنند.
ما معتقدیم که ایران «تنها صدای» دولت نیست بلکه تریبون
دولت – ملت است؛ مجرایی است برای انتقال پیام‌ها از دولت به ملت و برعکس. «ایران» در ربع قرن حیات خود با وجود زیست سیاسی در ۴ دولت با ۴ گرایش غالب بعضاً متضاد، رویه اعتدالی خود را رها نکرد؛ اگر صدای دولت مستقر بود سندان سیاسی کوبنده‌ای نداشت؛ بعضاً کوبنده‌تر از دیگر رسانه‌های همسو با دولت وقت. اگر رسانه دولتی شناخته می‌شود اما هرگز به تضادها و تغایرها دامن نزد؛ اگر در دوره‌هایی تلاش شد تا پایگاه یک جریان سیاسی خاص شود اما هرگز به تسخیر یک حزب و جریان درنیامد تا تریبون آن شود. اگر در دوره‌ای سلایق مختلف بر آن حاکم بود اما خروجی و محصول نهایی مطابق میل یک جریان خاص نبود. چون اینجا یک نهاد رسانه‌ای است به قدمت ربع قرن با روزنامه‌نگارانی از چند نسل و با چندین سلیقه متفاوت که آموختند چگونه در یک فضای حرفه‌ای هم تجربیات خود را به یکدیگر منتقل کنند و هم ذیل چتر بزرگ «ایران» خود را متعهد و معطوف به هدف والاتری بدانند و آن منافع ملی و وحدت ملی است. این اهتمام جمعی به صدای «ایران» بودن است و باور به اینکه «ایران» متعلق به همه ایرانیان است و ما هم باید خود را صدای همه آنان بدانیم. به این دلیل است که «ایران» امروز علاوه بر روزنامه برای ورزشدوستان برای روشندلان هم روزنامه منتشر می‌کند؛ در صفحات ایران هم توجه ویژه‌ای به دیگر استان‌ها داریم هم عنایت خاصی به اقتصاد و فرهنگ و جامعه و سیاست و حتی صفحه کودک. تلاش ما این است که اقشار و سلایق متنوع ایرانیان صفحات مطلوب و صدای مطبوع خود را در ایران ببینند و بشنوند.
ربع قرن تجربه همکاران من در این مؤسسه امروز یک غنیمت بزرگ برای تاریخ رسانه‌ای ایران است. تجربه‌ای که در دوران شهاب‌گونگی رسانه‌های ایرانی و ناپایداری صنفی و سیاسی حاکم بر مطبوعات، به عنوان روزنامه‌ای جریان‌ساز توانسته ادامه حیات دهد.
اعتبار رسانه‌‌ای و اعتماد عمومی مسأله امروز ایران همانند دیگر رسانه‌هاست. امسال ایران در کنار تقویت شکلی و محتوایی و حضور قوی‌تر در عرصه‌های جدید همچون تصویر و روزنامه‌نگاری آنلاین به دنبال اعتمادسازی و البته ایجاد مرجعیت رسانه‌‌ای با همیاری مجموعه‌‌ای از زبده‌ترین وکوشاترین نیروها به عنوان مهم‌ترین ظرفیت مؤسسه است.امیدواریم با همیاری همکاران، بتوانیم روز به روز اعتبار رسانه‌‌ای مجموعه را ارتقا دهیم و در این راستا پذیرای نقدهای مخاطبان به عنوان اصلی‌ترین سرمایه خود هستیم.