همکاران محترم شاغل در حوزه معاونت خبر شاغل در سازمان مرکزی جهت ثبت نام می توانند با مراجعه به سامانه آموزش فراگیران به نشانی jam.irna.net منوی تقویم آموزشی جهت ثبت نام در دوره از تاریخ ۹۸/۱۱/۲۱ لغایت پایان وقت اداری ۹۸/۱۱/۲۶ برای شرکت در دوره اقدام نمایند.

بدیهی است پس از تایید مدیر مربوطه ثبت نام در دوره نهایی می شود .

شروع دوره: دوشنبه ۲۸ بهمن ماه

روزهای برگزاری : شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

ساعت برگزاری ۱۴- ۱۵:۳۰