به گزارش ایرنا، اثر ناهید ابراهیمی در بخش گزارش به عنوان گزارش برتر حوزه دفاع مقدس و اثر عکس فرزاد علیزاده به عنوان عکس برتر اربعین انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفتند.
در این جشنواره ۴۳۰اثر در بخش های مختلف عکس، گزارش، مصاحبه، یادداشت، فیلم کوتاه و تیتر و خبر راه یافته بود که دو اثر از خبرنگار و عکاس ایرنا به عنوان برتر مورد تجلیل قرار گرفتند.
به گزارش ایرنا، در این جشنواره همچنین از افراد منتخب در رشته های مختلف جشنواره تجلیل شد.

گزارش های ناهید ابراهیمی در چهار سال متوالی برگزاری این جشنواره حائز رتبه برتر استان را کسب کرده است.

جشنواره ابوذر امسال برای پنجمین دوره در ایلام با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استان و اصحاب رسانه برگزار شد.