غلامرضا نعمتی با اشاره به اینکه در بخشنامه ابلاغی دولت افزایش حقوق نیروهای قراردادی کارمعین نیز تا سقف ۸۰ درصد نیروهای پیمانی پیش بینی شده است افزود: افزایش حقوق نیروهای کارمعین منوط به ابلاغ دستورالعمل آن از سوی سازمان اداری و استخدامی است.
وی اظهار داشت:‌ با توجه به پیگیری های بعمل آمده، دستورالعمل یاد شده در دستور کار سازمان امور اداری و استخدامی بوده و بنابر اعلام آن سازمان، بزودی به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد و این اداره کل همچنان به صورت مستمر پیگیر دریافت این دستورالعمل است.