به گزارش روابط عمومی ایرنا در  این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر تورج شیرآلیلو

با توجه به دانش، سوابق و تجربیات جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست روزنامه ایران دیلی منصوب می شوید

ارائه تصویری روشن و دقیق از گفتمان جمهوری اسلامی ایران، تبیین و معرفی پیشرفتها، توانمندیها و ظرفیت های ایران عزیز در عرصه بین المللی از جمله اهداف انتشار روزنامه ایران دیلی است.

برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت محتوای هدفمند و هوشمند در چارچوب اهداف روزنامه و سیاستهای موسسه، تولید محصولات چند رسانه ای حضور موثر در آنلاین و شبکه های اجتماعی در راستای دیپلماسی رسانه ای و همکاری همه جانبه با دیگر نشریات خانواده ایران از جمله انتظارات در این دوره مدیریتی است.

از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در انجام امور محوله مسالت دارم.

مهدی شفیعی