به گزارش روابط عمومی ایرنا، بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) و نحوه تعیین حقوق و مزایای آنان صادر شد.

در بند ۱ ماده ۲ این بخشنامه آمده است:

تطبیق و تعیین حق شغل و شاغل کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) بر اساس (۸۰%) امتیازات جداول حق شغل و شاغل موضوع دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون، بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور (سابق) با آخرین اصلاحات، صورت می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت سنوات خدمت مندرج در بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور (سابق) و اصلاحات بعدی آن و عوامل جدول حق شاغل، معادل رتبه و طبقه کارمندان در جدول حق شغل و امتیازات مکتسبه از عوامل جدول حق شاغل را تعیین و نسبت به برقراری حق شغل و شاغل کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) اقدام نمایند.

شایان ذکر است اواخر بهمن ماه سال جاری سازمان برنامه و بودجه بخشنامه‌ای در خصوص مجوز استفاده از ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری صادر کرد که بعد از صدور این بخشنامه احکام حقوق اسفندماه کارمندان رسمی سازمانها و شرکتهای مختلف دولتی تعیین تکلیف شد. اما وضعیت کارمندان قراردادی و پیمانی دستگاهها در انتظار صدور دستورالعمل مشترک سازمانهای برنامه و اداری و استخدامی قرار گرقت.

غلامرضا نعمتی مدیرکل امور اداری و پیشتیبانی سازمان نیز پیش از این در گفتگو با روابط عمومی با اشاره به افزایش حقوق نیروهای قراردادی کارمعین تا سقف ۸۰ درصد نیروهای پیمانی دربخشنامه ابلاغی دولت، از پیگیری مستمر برای دریافت این دستورالعمل خبر داد.