به گزارش روابط عمومی ایرنا به نقل از معاونت مهندسی و فناوری  اطلاعات، توسعه و تقویت بسترهای رسانه ای به ویژه به روزرسانی و نوسازی زیرساخت های فنی مهندسی به عنوان یکی از مهمترین ضرورت های فناوری ایرنا در یک دهه گذشته بوده که به جهت اهمیت آن در اولویت های برنامه راهبردی ایرنا نیز تاکید و مصوب شده است.
در همین راستا حسب پیش بینی های انجام شده و به دنبال تامین اعتبار مورد نیاز، پروژه نوسازی دیتاسنتر ایرنا در اواخر تابستان ۱۳۹۸ آغاز و اجرای آن مشتمل بر ایجاد فضای فیزیکی استاندارد و تامین تجهیزات از طریق برگزاری مناقصه و عقد قرارداد با بخش خصوصی عملیاتی و در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ خاتمه یافت و به بهره برداری رسید. از جمله ویژگی های این پروژه مهم عبارتند از:
– احداث اتاقک سرد جدید با استفاده از سازه های نوین(LSF) متناسب با استانداردهای ساختمانی نوین
– تهیه و جانمایی ۱۲ رک جدید با ظرفیت بهره برداری از ۱۲۰ سرور و استوریج
– اصلاح و نوسازی شبکه ارتباطی دیتا، برق و تلفن دیتاسنتر
– نصب و راه اندازی تجهیزات جدید با استفاده از توان تخصصی داخلی
– صرفه جویی قابل توجه از محل کارگذاری، جانمایی و عملیاتی نمودن پروژه توسط کارشناسان داخل سازمان
– کاهش هزینه های مصرفی به ویژه هزینه برق ناشی از بکارگیری تجهیزات سرمایشی نوین
– افزایش ظرفیت ذخیره سازی اطلاعات و داده ها و تقویت بسترهای ارتباطی
– توسعه و تقویت بسترهای پشتیبانی زیرساخت های نرم افزاری
– استاندارد سازی تجهیزات اکتیو (Active) و پسیو (Passive)
– کنترل بهینه دمای سرمایشی و رطوبت دیتاسنتر
– افزایش امنیت سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین کارایی شبکه ارتباطی سازمان