سال گذشته در این روزها کدام یک از همکاران روزنامه ایران که درتدارک انتشار ویژه نامه بهار۹۸ بودند تصور می‌کردند که ویژه نامه بهار۹۹ در چه شرایط حیرت‌آوری قراراست منتشر شود؟ بجز مسأله شیوع ویروس کرونا که مسأله امروز کشور و جهان است سلسله وقایع سال۹۸ بویژه زمستان آن برای آیندگان به اندازه کافی غریب خواهد بود.

این روزها درهنگامه کاهش ملاقات‌ها حتی ملاقات‌های خانوادگی در مکالمات صوتی وتصویری واژه «به شرط حیات‌»هرچند به شوخی بیش ازگذشته به کار می‌رود. درپس لحن اغلب طنز گفتن این جمله که می‌توان ازآن به‌منزله نوعی واکنش روانی در مواجهه با شرایط حاضرنام برد حقیقتی به درخشندگی خورشید وجود دارد. تزلزل دریک امربدیهی فرض شده: زندگی به معنای اولیه آن با وجود فروکش کردن موج وحشت اولیه پس ازشوک هفته اول اعلام شیوع این ویروس در کشور و تسلط نسبی شهروندان بر اوضاع، حالا نگرانی‌ها در کنار امید به گذر از این دوران سخت با رعایت توصیه‌های بهداشتی به دغدغه اصلی هموطنان تبدیل شده است. شیوع سریع کرونا درجهان با وجود تفاوت‌ها و رقابت‌ها و دشمنی‌ها و دل نگرانی‌های دولت‌های مختلف حالا وجوه اشتراک بشر را با قدرت یادآوری می‌کند. دنیا گوش تیز کرده تا خبرهایی درمورد کنترل شیوع یا کشف واکسن آن را بشنود، مهم نیست از کدام دانشگاه یا آزمایشگاه، از کدام شهر جهان. در این اوضاع و احوال ساحت‌های ملی، قومی، دینی، اختلافات تاریخی و سیاسی و نظامی و هرچیزی که فراتر از زیست انسان به‌عنوان اولین وجه حضور بشر در زمین قلمداد می‌شود درذیل امید به کشف راه‌های مقابله با کرونا تعریف می‌شوند.

در این وضعیت است که ساحت‌های دیگری از وجود ما بیشتر خود را نمایان می‌کند. ساحت‌هایی که تا پیش از این درهیاهوی روزمرگی بدون نگرانی از امنیت جسمانی بدیهی فرض شده، کمرنگ شده بود. حالا که در میان موج نگرانی‌ها بازگشت به تنظیمات اولیه دراذهان ما برجسته شده امیدواریم که با مشارکت هموطنان این بحران را پشت سر بگذاریم.

بخشی از توانایی گذر از بحران به نظر نویسنده به روایت‌های متکثر افراد از مواجهه خود با این بحران برمی گردد. روایت‌ها هستند که جهان را ساخته و می سازند. از خود ویروس تا توصیه‌های بهداشتی و درمانی و مواجهه با بیمار و کادر درمان و ترس‌ها و آگاهی‌ها همه و همه ذیل روایتند. روایت‌ها هستند که آینده را می‌سازند، روایت‌ها هستند که مواجهه با بحران‌های احتمالی آتی را عقلانی‌تر می‌کنند و روایت‌ها هستند که در چنین اوضاعی مسأله حیاتی کارآمدی را به رخ می‌کشند.

نوع جدید کرونا مهلک تر از ویروس‌های پیش ازخود نیست، علم بشر هم قابل قیاس با قبل نیست و توانایی مدیریت بحران هم همینطور. بحران کرونا هرچند با تلخی و غم بسیار برای کسانی که عزیزان خود را ازدست می‌دهند خواهد گذشت. آنچه الان حیاتی است رعایت هر آنچه که توسط متخصصان برای قطع زنجیره گسترش توصیه می‌شود و تمرکز اختیارات و مسئولیت‌ها در مدیریت بحران با محوریت کارآمدی است.

باشد که پس از گذر از این بحران با پیش چشم گذاشتن روایت‌های متکثر افراد، آینده‌ای انسانی تر، عقلانی‌تر و با کارآمدی بیشتر را برای خود، فرزندان، سرزمین و جهانمان بسازیم.