وی افزود: در این نظام، اعتبارات بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولید محصولات (خدمات) و یا دستیابی به پیامدها تخصیص می یابد و بدین ترتیب، سازمان ها به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع برای انجام فعالیت ها، تولید خروجی ها و دستیابی به اهداف و استراتژی ها و نیز پاسخگویی بیشتر سوق می یابند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری ایرنا ادامه داد: برای استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در ایرنا، در مرحله نخست شرکتهای مورد تائید سازمان برنامه بودجه از نظر نرم افزار ارایه شده مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتا چهار شرکت برای این امر مناسب تشخیص داده شدند. مناقصه محدود برگزار شد و با دریافت پیشنهادهای مکتوب شرکتها در چارچوب قواعد مناقصه محدود و بازگشایی در جلسه مربوطه با حضور نمایندگان ذیصلاح قانونی از شرکت ها، برنده مناقصه اعلام شد.
وی گفت: قرارداد خرید لایسنس نرم افزار و دریافت خدمات مشاوره این شرکت نیز در اسفندماه ۱۳۹۷ امضاء و مبادله شده است.
اله دادی، نصب نرم افزار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را مرحله حساس کار ذکر کرد و یادآور شد: در اجرای این قرارداد، نرم افزار مذکور، پس از مهیا شدن بسترهای لازم در سرور سازمان مرکزی ایرنا در دو مرحله نصب و راه اندازی شد. مرحله نخست ورود ریز اطلاعات سال ۱۳۹۶ بشرح زیر بود:
– اطلاعات پرسنلی و مالی برای سال پایه (۱۳۹۶)
– تشکیل کارگروه اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی
– اختصاص نام کاربری و رمز عبور برای بخش های مختلف
– احصاء فعالیت ها
– انتساب پرسنل به فعالیت ها در نرم افزار مربوطه توسط نمایندگان بخش های مختلف
– تعیین و ورود اطلاعات محرک های هزینه
– تهیه و ارائه گزارش سال پایه
به گفته وی مرحله دوم مربوط به سال ۱۳۹۷ می بود که در این زمینه نیز اطلاعات مالی مربوطه در نرم افزار وارد و سپس تغییراتی که در محرک های هزینه، پرسنل و فعالیت های ایشان اتفاق افتاده بود اعمال و به روز رسانی و نهایتا گزارش اولین سال نیز احصاء و در اختیار مبادی ذی ربط قرار گرفته است.
اله دادی اظهار امیدواری کرد که در پایان سال ۱۳۹۸ اطلاعات مالی، پرسنلی و محرک های این سال نیز در برنامه اعمال خواهد شد.
وی، استقرار نظام مدیریت بهره وری ایرنا را از دیگر امور ضروری سازمان ذکر کرد که می تواند به بهبود عملکرد سازمانی منجر شود.
به گفته اله دادی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی در راستای اجرایی کردن بند الف ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه و نیز اقدامات اجرایی برنامه ۹ اصلاح نظام اداری دوره دوم از سال ۱۳۹۷ ، پیگیری های لازم به منظور انجام پروژه مدیریت بهره وری را شروع کرده است.
این مدیر اجرائی افزود: در خرداد ۹۸ اعضای کارگروه مدیریت بهره وری ایرنا با انتخاب مدیران کل هر حوزه معرفی و حکم اعضاء توسط معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان ابلاغ و کارگروه مربوطه به طور رسمی آغاز به کار کرده است.

ر ع ۱۶۹۳