با توجه به لزوم خانه‌نشینی در این روزهای کرونایی، نخستین شماره روزنامه ایران در سال جدید منتشر و می‌توانید آن را در رایانه شخصی آنلاین ورق بزنید، ببینید و بخوانید.

نخستین شماره روزنامه در سال جدید را می‌توانید اینجا ورق بزنید.

روزنامه ایران در روزهای آینده و تعطیلات نیز منتشر خواهد شد.

ر ع ۱۶۹۳