به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «حسین مهری» ضمن دیدار با مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی، با حضور در اتاق خبر ایرنا در گفت و گو با سردبیران بخش های مختلف از نزدیک در ارتباط با روند تهیه و انتشار اخبار قرار گرفت.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن ضمن تبریک روز ۲۷ اردیبهشت به فعالان عرصه خبر گفت: انتظار می رود در شرایط کنونی، رسانه ها در فرهنگ سازی و ارتقای آن نقش اثرگذار خود را بیش از پیش آشکار سازند.

در این بازدید محمد حسن ترابی مدیر روابط عمومی و امور مشتریان بانک صنعت و معدن نیز حضور داشت.

رع ۱۶۹۳