مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در جلسه افتتاح آرشیو سی ساله ایرنا و همچنین رونمایی از کتاب شیوه‌نامه ایرنا که امروز با حضور حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری و رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد، تاکید کرد: توقف امری ناپسند است و موجب عقب ماندگی و حذف از عرصه رقابت رسانه‌ای خواهد شد.

سید ضیاء هاشمی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت و ضرورت جوان‌گرایی افزود: به تعبیر رهبری برای حرکت به انرژی، نشاط و جوان‌گرایی نیازمندیم. البته پیشکسوتان جایگاه ارزشمند و رفیعی دارند و بدون بهره‌گیری از توان تجربه آنها پیشرفت میسر نمی‌شود ولی در عین حال جوان‌گرایی ضرورتی ملی و سازمانی است که منشا تحول و سرعت حرکت می‌شود.

هاشمی با اشاره به نقش علم در حرکت‌های امروز گفت: بدون تکیه بر رویکردهای علمی، تحول میسر نخواهد شد و اکتفا به رویه های پیشین نمی‌تواند اعتلای ما را تضمین کند.
وی  گفت: در دو سال اخیر، به طور متوسط هر ماه یک نوآوری را در بخش های مختلف خبر، فنی و اجرایی شاهد بودیم و امیدواریم این روال تداوم داشته باشد، چون سازمان پویایی همچون ایرنا باید بالندگی خود را حفظ کند تا به عقب باز نگردد.

وی شیوه نامه ایرنا را دستاورد مطالعات عمیق و گسترده ای دانست که با رویکرد آینده نگرانه تدوین شده است و تحولات فناوری و شیوه های نوین خبری را مورد توجه قرار داده است تا ایرنا بتواند چشم انداز آینده خود را به سمت تحول مطلوب ترسیم کند.
هاشمی در پایان اضافه کرد: باید مراقبت شود که ایرنا در فراز و نشیب‌های اجتماعی و سیاسی دچار افول نشود و به عنوان رسانه مرجع، جایگاه خود را در سطح ملی و بین‌المللی تثبیت و تحکیم نماید.

در این مراسم کتاب شیوه‌نامه ایرنا و ایرنا در مسیر تحول رونمایی و آرشیو سی‌ساله ایرنا افتتاح شدند. کتاب شیوه‌نامه ایرنا در ۱۱۰ صفحه به کوشش پدرام الوندی و سعید ارکان‌زاده‌یزدی نوشته شده است. سرفصل‌های کتاب شیوه نامه ایرنا بعد از مقدمه و پیشگفتار شامل مرامنامه، رسم خط، اصلاح اشتباهات رایج و مسائل حقوقی است. کتاب ایرنا در مسیر تحول نیز نگاهی به عملکرد خبرگزاری جمهوری اسلامی در سال های ۹۷ و ۹۸ دارد و در ۱۹۱ صفحه به کوشش سعید ارکان‌زاده یزدی، مریم فشندی، علی رستگار، مرضیه نورعلی و محمد رهبری منتشر شده است.

در این کتاب مطالبی همچون مسیر نوین خبرگزاری ملی ایران، اجلاس او آنای چهل و پنجم، برنامه راهبردی ایرنا، خط مشی های کلان خبری، رویکردهای کلان سیاسی و اجرایی، «اقتصاد، سیاست داخلی و دیپلماسی» و «جامعه ایرانی، فرهنگ ایرانی» منتشر شده است.

رع ۱۶۹۳