«محمدباقر اثنی‌عشری» روز سه‌شنبه در دیدار با «محمدرضا نوروزپور» مدیرعامل ایرنا ضمن اشاره به فعالیت این تشکل اقتصادی به فرصت‌ها و چالش‌های بخش آی.تی اشاره کرد.

رئیس نظام صنفی رایانه‌ای همچنین با حضور در اتاق خبر ایرنا از نزدیک در روند تهیه و انتشار اخبار قرار گرفت.

اثنی‌عشری معتقد است: تعامل با رسانه‌ها می‌تواند مشکلات این بخش را به خوبی منعکس کرده و زمینه پیشرفت در این حوزه را فراهم کند.

رع/ ۳۲۳۷